Наші за кордоном

   Студент факультету інженерної механіки та пакувальної техніки Роман Сергійчук представив результати своєї наукової роботи, а також наукові розробки творчої молоді кафедри машин і апаратів харчових та фармацевтичних виробництв на ІІ Міжнародній науково-практичній конференцій «Переробка та управління якістю сільськогосподарської продукції», яка відбулася 26-27 березня в Мінську, в Білоруському державному аграрному технічному університеті.

    Тема доповіді стосувалась удосконалення процесів та обладнання для механічної обробки гетерогенних середовищ в виробництві модифікованого крохмалю та фармацевтичної продукції.  Актуальність та цінність результатів досліджень нашого студента підтверджує те, що вони виконуються спільно з вченими Національної академії наук Білорусі. Ініціативність, творчий підхід, використання доповідачем сучасних методів досліджень та врахування світового досвіду дали результат, який високо оцінено міжнародним колективом учасників конференції.

   Крім цікавої, насиченої та плідної конференції, ряда корисних зустрічей, колеги та студенти з Білорусі влаштували гостям незабутню культурну програму – екскурсії Мінськом, відвідування музеїв, виставок, студентського клубу та святковий вечір.

 

Навігація..