5 курс

ОКР Спеціаліст

№ п/п

Назва дисципліни

Обсяг (години за семестр)

Форма підсумкової атестації

1 семестр

Спеціальність: 7.05050313 Обладнання переробних і харчових виробництв

1

Моделювання технологічних систем

162

іспит

2

Основи наукових досліджень

126

диф.залік

3

Технологічне обладнання галузi

216

іспит

4

Конструювання обладнання харчових виробництв

216

іспит

5

КП з дисципліни «Конструювання обладнання харчових виробництв»

54

диф.залік

6

Чинники успішного працевлаштування за фахом

36

диф.залік

7

Гігієнічні вимоги до проектування обладнання

72

диф.залік

Спеціальність: 7.05050314 Обладнання фармацевтичних та біотехнологічних виробництв

1

Моделювання процесів фармацевтичних і біотехнологічних виробництв

108

іспит

2

Технологiчне обладнання фармацевтичних виробництв

270

іспит

3

КП з дисципліни «Технологiчне обладнання фармацевтичних виробництв»

54

диф.залік

4

Технологiчне обладнання біотехнологічних виробництв

216

іспит

5

Чинники успішного працевлаштування за фахом

36

диф.залік

6

Антикорозійний захист

72

диф.залік

7

Сертифікація обладнання та продукції

108

диф.залік

Спеціальність: 7.05050206 Машини і технологія паковання

1

Математичне моделювання процесів пакування

162

іспит

2

Розрахунок і конструювання пакувального обладнання

198

іспит

3

Автоматизовані потокові лінії пакування

144

іспит

4

Чинники успішного працевлаштування за фахом

36

диф.залік

5

Складське господарство та організація НРТС робіт

144

диф.залік

6

КР з дисципліни «Складське господарство та організація НРТС робіт»

36

диф.залік

7

Мехатроніка

180

диф.залік

Спеціальність: 7.05050207 Машини і ресурсозберігаючі технології переробки упаковки

1

Математичне моделювання процесів переробки упаковки

162

іспит

2

Розрахунок і конструювання обладнання переробки упаковки

198

іспит

3

Автоматизовані потокові лінії переробки упаковки

144

іспит

4

Чинники успішного працевлаштування за фахом

36

диф.залік

5

Складське господарство та організація НРТС робіт

144

диф.залік

6

КР з дисципліни «Складське господарство та організація НРТС робіт»

36

диф.залік

7

Мехатроніка

180

диф.залік

2 семестр

Спеціальність: 7.05050313 Обладнання переробних і харчових виробництв

1

Цивiльний захист

36

диф.залік

2

Охорона працi в галузi*

36

іспит

3

Інтелектуальна власність

36

диф.залік

4

Сучаснi методи проектування харчових виробництв

126

диф.залік

5

Управління іноваційними проектами

72

диф.залік

6

КП з дисципліни «Технологічне обладнання галузi»

54

диф.залік

7

Виробнича практика

216

диф.залік

8

Переддипломна практика

108

диф.залік

Блок А

9

Методи аналізу машинобудівних конструкцій

108

диф.залік

10

Стандартизація та сертифікація обладнання

108

диф.залік

Блок Б

9

Теплосилове господарство цукрозаводів

108

диф.залік

10

Стандартизація та сертифікація обладнання

108

диф.залік

Блок В

9

Автоматизоване проектування технологічного обладнання

108

диф.залік

10

Стандартизація та сертифікація обладнання

108

диф.залік

Блок Г

9

Сучасні технології виробництва біопалива

108

диф.залік

10

Стандартизація та сертифікація обладнання

108

диф.залік

Блок Д

9

Теплохолодотехніка

108

диф.залік

10

Стандартизація та сертифікація обладнання

108

диф.залік

Блок Е

9

Промислові печі

108

диф.залік

10

Стандартизація та сертифікація обладнання

108

диф.залік

Спеціальність: 7.05050314 Обладнання фармацевтичних та біотехнологічних виробництв

1

Основи наукових досліджень

90

іспит

2

Цивiльний захист

36

диф.залік

3

Охорона працi в галузi

36

іспит

4

Інтелектуальна власність

36

диф.залік

5

Сучаснi методи проектування обладнання галузі

144

диф.залік

6

Управління іноваційними проектами

72

диф.залік

7

КР з дисципліни «Моделювання процесів фармацевтичних і біотехнологічних виробництв»

36

диф.залік

8

Обладнання для підготовки води

126

іспит

9

Виробнича практика

216

диф.залік

10

Переддипломна практика

108

диф.залік

Спеціальність: 7.05050206 Машини і технологія паковання

1

Основи наукових досліджень

144

іспит

2

Цивiльний захист

36

диф.залік

3

Охорона працi в галузi

36

іспит

4

Інтелектуальна власність

36

диф.залік

5

Управління іноваційними проектами

72

диф.залік

6

Виробнича логістика

108

диф.залік

7

Гігієнічні вимоги, сертифікація та метрологічна атестація пакувального обладнання

108

диф.залік

8

КП з дисципліни «Розрахунок і конструювання пакувального обладнання»

54

диф.залік

9

Виробнича практика

216

диф.залік

10

Переддипломна практика

108

диф.залік

Спеціальність: 7.05050207 Машини і ресурсозберігаючі технології переробки упаковки

1

Основи наукових досліджень

144

іспит

2

Цивiльний захист

36

диф.залік

3

Охорона працi в галузi

36

іспит

4

Інтелектуальна власність

36

диф.залік

5

Управління іноваційними проектами

72

диф.залік

6

Виробнича логістика

108

диф.залік

7

Гігієнічні вимоги, сертифікація та метрологічна атестація обладнання для переробки упаковки

108

диф.залік

8

КП з дисципліни «Розрахунок і конструювання обладнання переробки упаковки»

54

диф.залік

9

Виробнича практика

216

диф.залік

10

Переддипломна практика

108

диф.залік

ОКР Магістр

№ п/п

Назва дисципліни

Обсяг (години за семестр)

Форма підсумкової атестації

1 семестр

Спеціальність: 8.05050313 Обладнання переробних і харчових виробництв

1

Моделювання технологічних систем

234

іспит

2

Технологічне обладнання галузi

324

іспит

3

Конструювання обладнання харчових виробництв

234

іспит

4

КП з дисципліни «Конструювання обладнання харчових виробництв»

54

диф.залік

5

Чинники успішного працевлаштування за фахом

36

диф.залік

Спеціальність: 8.05050314 Обладнання фармацевтичних та біотехнологічних виробництв

1

Моделювання процесів фармацевтичних і біотехнологічних виробництв*

198

іспит

2

Технологiчне обладнання фармацевтичних виробництв

324

іспит

3

КП з дисципліни «Технологiчне обладнання фармацевтичних виробництв»

54

диф.залік

4

Технологiчне обладнання біотехнологічних виробництв

288

іспит

5

Чинники успішного працевлаштування за фахом

36

диф.залік

Спеціальність: 8.05050206 Машини і технологія паковання

1

Математичне моделювання процесів пакування

216

іспит

2

Розрахунок і конструювання пакувального обладнання

288

іспит

3

Автоматизовані потокові лінії пакування

162

іспит

4

Чинники успішного працевлаштування за фахом

36

диф.залік

5

Складське господарство та організація НРТС робіт

144

диф.залік

Спеціальність: 8.05050207 Машини і ресурсозберігаючі технології переробки упаковки

1

Математичне моделювання процесів переробки упаковки

216

іспит

2

Розрахунок і конструювання обладнання переробки упаковки

288

іспит

3

Автоматизовані потокові лінії переробки упаковки

162

іспит

4

Чинники успішного працевлаштування за фахом

36

диф.залік

5

Складське господарство та організація НРТС робіт

144

диф.залік

2 семестр

Спеціальність: 8.05050313 Обладнання переробних і харчових виробництв

1

Методи оптимізації та математична статистика

144

іспит

2

Методи досліджень процесів та узагальнення їх результатів

126

диф.залік

3

Цивiльний захист

36

диф.залік

4

Охорона працi в галузi

36

іспит

5

Управління іноваційними проектами

72

диф.залік

6

Інтелектуальна власність

36

диф.залік

7

Комп'ютерні технології в наукових дослідженнях

72

диф.залік

8

КП з дисципліни «Розрахунок і конструювання пакувального обладнання»

54

диф.залік

9

Виробнича практика

216

диф.залік

10

Переддипломна практика

108

диф.залік

Спеціальність: 8.05050314 Обладнання фармацевтичних та біотехнологічних виробництв

1

Методи оптимізації та математична статистика

144

іспит

2

Методи досліджень процесів та узагальнення їх результатів

126

диф.залік

3

Цивiльний захист

36

диф.залік

4

Охорона працi в галузi

36

іспит

5

Управління іноваційними проектами

72

диф.залік

6

Інтелектуальна власність

36

диф.залік

7

Комп'ютерні технології в наукових дослідженнях

72

диф.залік

8

КР з дисципліни «Моделювання процесів фармацевтичних і біотехнологічних виробництв»

36

диф.залік

9

Виробнича практика

216

диф.залік

10

Переддипломна практика

108

диф.залік

Спеціальність: 8.05050206 Машини і технологія паковання

1

Методи оптимізації та математична статистика

144

іспит

2

Методи досліджень процесів та узагальнення їх результатів

126

диф.залік

3

Цивiльний захист

36

диф.залік

4

Охорона працi в галузi

36

іспит

5

Управління іноваційними проектами

72

диф.залік

6

Інтелектуальна власність

36

диф.залік

7

Комп'ютерні технології в наукових дослідженнях

72

диф.залік

8

КП з дисципліни «Розрахунок і конструювання пакувального обладнання»

54

диф.залік

9

Виробнича практика

216

диф.залік

10

Переддипломна практика

108

диф.залік

Спеціальність: 8.05050207 Машини і ресурсозберігаючі технології переробки упаковки

1

Методи оптимізації та математична статистика

144

іспит

2

Методи досліджень процесів та узагальнення їх результатів

126

диф.залік

3

Цивiльний захист

36

диф.залік

4

Охорона працi в галузi

36

іспит

5

Управління іноваційними проектами

72

диф.залік

6

Інтелектуальна власність

36

диф.залік

7

Комп'ютерні технології в наукових дослідженнях

72

диф.залік

8

КП з дисципліни «Розрахунок і конструювання обладнання переробки упаковки»

54

диф.залік

9

Виробнича практика

216

диф.залік

10

Переддипломна практика

108

диф.залік

Навігація..