4 курс

№ п/п

Назва дисципліни

Обсяг (години за семестр)

Форма підсумкової атестації

7 семестр

Напрям підготовки: 6.050503 Машинобудування, 6.050502, Інженерна механіка

1

Полiтологiя

72

іспит

2

Основи охорони праці

54

іспит

3

Технологiчнi основи машинобудування

54

диф.залік

4

КР з дисципліни «Технологiчнi основи машинобудування»

36

диф.залік

5

Автоматизацiя виробничих процесів

126

диф.залік

Спеціальність - 05050313

6

Технічний дизайн

108

диф.залік

7

Технологiчне обладнання харчових виробництв

198

іспит

8

Новi комп'ютернi технологiї

126

диф.залік

9

Технологiчні комплекси харчових виробництв

126

диф.залік

Спеціальність - 05050314

6

Технічний дизайн

108

диф.залік

7

Процеси та обладнання фармацевтичних виробництв

198

іспит

8

Теплохолодотехніка

126

диф.залік

9

Технологічне обладнання мікробіологічних виробництв

126

диф.залік

Спеціальність - 05050206

6

Пакувальне обладнання

126

диф.залік

7

Технічний дизайн пакувального обладнання

108

диф.залік

8

Технологія пакування і зберігання пакованої продукції

234

іспит

9

КП з дисципліни «Обладнання для виготовлення упаковки»

54

диф.залік

Спеціальність - 05050207

6

Обладнання для переробки упаковки

126

диф.залік

7

Технологія збирання, сортування і переробки упаковки

144

іспит

8

Технічний дизайн  обладнання переробки упаковки

108

диф.залік

9

Процеси і апарати ресурсозберігаючих технологій переробки упаковки

90

диф.залік

10

КП з дисципліни «Технологія і обладнання пакування»

54

диф.залік

8 семестр

1

Правознавство

72

диф.залік

2

Автоматизація виробничих процесiв

54

диф.залік

3

Основи розрахунку і конструювання технологічного обладнання

144

іспит

4

Монтаж, ремонт та експлуатація обладнання

144

іспит

5

Виробнича практика

216

диф.залік

6

Переддипломна практика

108

диф.залік

Спеціальність - 05050313

7

Мехатроніка

54

диф.залік

8

КП з дисципліни «Технологічне обладнання харчових виробництв»

54

диф.залік

9

Технологiчні комплекси харчових виробництв

54

іспит

Спеціальність - 05050314

7

Мехатроніка

54

диф.залік

8

КП з дисципліни «Процеси та обладнання фармацевтичних виробництв»

54

диф.залік

9

Технологічне обладнання мікробіологічних виробництв

54

іспит

Спеціальність - 05050206

7

Пакувальне обладнання

90

іспит

8

КП з дисципліни «Пакувальне обладнання»

54

диф.залік

Спеціальність - 05050207

7

Обладнання для переробки упаковки

90

іспит

8

КП з дисципліни «Обладнання для переробки упаковки»

54

диф.залік

Навігація..