3 курс

№ п/п

Назва дисципліни

Обсяг (години за семестр)

Форма підсумкової атестації

5 семестр

Напрям підготовки: 6.050503 Машинобудування, 6.050502, Інженерна механіка

1

Електротехнiка і електроніка

180

диф.залік

2

Взаємозамінність, стандартизація і технічні вимірювання

162

іспит

3

КР з дисципліни ВСТВ

36

диф.залік

4

Деталі машин

270

диф.залік

5

Гiдравлiка та приводи механотронних систем

144

диф.залік

6

Економічна теорія

54

диф.залік

Спеціальність - 05050313

7

Загальна технологiя харчових виробництв

126

іспит

8

Процеси і апарати харчових виробництв

126

диф.залік

Спеціальність - 05050314

7

Загальна технологiя фармацевтичних та біотехнологічних виробництв

126

іспит

8

Обладнання таблеткового виробництва

126

диф.залік

Спеціальність - 05050206

7

Загальна технологiя харчових виробництв

108

диф.залік

8

Технології і обладнання для виробництва пакувальних матеріалів

108

іспит

Спеціальність - 05050207

7

Фізико-хімічні властивості пакувальних матеріалів

108

диф.залік

8

Технології і обладнання для виробництва пакувальних матеріалів

108

іспит

6 семестр

Напрям підготовки: 6.050503 Машинобудування, 6.050502, Інженерна механіка

1

Українська мова (за професійним спрямуванням)

54

іспит

2

Соцiологiя

72

диф.залік

3

Екологiя

72

диф.залік

4

КП з дисципліни «Деталі машин»

54

диф.залік

5

Технологiчнi основи машинобудування

162

іспит

6

Економiка та організація виробництва

108

диф.залік

7

Механізація НРТС робіт

126

іспит

8

Пневматика та пневмоприводи

108

диф.залік

9

Навчальна практика 3

162

диф.залік

Спеціальність - 05050313

10

Машини автомати, потокові лiнiї та робототехнiчнi комплекси

108

диф.залік

11

Процеси і апарати харчових виробництв

126

іспит

Спеціальність - 05050314

10

Машини автомати, потокові лiнiї та робототехнiчнi комплекси

108

диф.залік

11

Обладнання таблеткового виробництва

126

іспит

Спеціальність - 05050206

10

Основи конструювання і дизайн упаковки

108

диф.залік

11

Обладнання для виготовлення упаковки

162

іспит

Спеціальність - 05050207

10

Екологічна безпека використаної упаковки

108

диф.залік

11

Технології і обладнання пакування

162

іспит

Навігація..