2 курс

№ п/п

Назва дисципліни

Обсяг (години за семестр)

Форма підсумкової атестації

3 семестр

Напрям підготовки: 6.050503 Машинобудування, 6.050502, Інженерна механіка

1

Фiлософiя

108

іспит

2

Фізичне виховання

54

диф.залік

3

Математика

198

іспит

4

Інженерна та комп'ютерна графіка

108

диф.залік

5

Технологія конструкційних матерiалiв

144

диф.залік

6

Теоретична механіка

144

диф.залік

7

Опiр матерiалiв

162

іспит

8

Безпека життєдіяльності

54

диф.залік

9

Комп’ютерні технології в інженерних розрахунках

72

диф.залік

4 семестр

Напрям підготовки: 6.050503 Машинобудування, 6.050502, Інженерна механіка

1

Психологія

36

диф.залік

2

Фізичне виховання

54

диф.залік

3

Математика

162

диф.залік

4

Теоретична механіка

144

іспит

5

Опір матерiалiв

162

іспит

6

Теорiя механiзмiв i машин

234

іспит

7

КП по дисципліні «Теорiя механiзмiв i машин»

54

диф.залік

8

Теоретичні основи теплотехніки

126

диф.залік

9

Основи САПР

144

диф.залік

10

Навчальна практика 2.

162

диф.залік

Навігація..