1 курс

 

№ п/п

 

Назва дисципліни

Обсяг (години за семестр)

Форма підсумкової атестації

1 семестр

Напрям підготовки: 6.050503 Машинобудування, 6.050502, Інженерна механіка

1

Історія України

108

іспит

2

Українська мова (за професійним спрямуванням)

54

диф.залік

3

Іноземна мова (за професійним спрямуванням)

72

диф.залік

4

Фізичне виховання

54

диф.залік

5

Математика

126

іспит

6

Фізика

198

диф.залік

7

Хімія

180

іспит

8

Інженерна та комп'ютерна графіка

90

іспит

9

Інформатика

90

диф.залік

10

Історія харчової науки

54

диф.залік

2 семестр

Напрям підготовки: 6.050503 Машинобудування, 6.050502, Інженерна механіка

1

Історія української культури

72

іспит

2

Іноземна мова (за професійним спрямуванням)

108

іспит

3

Фізичне виховання

54

диф.залік

4

Математика

162

іспит

5

Фізика

234

іспит

6

Інженерна та комп'ютерна графіка

54

диф.залік

7

Інформатика

144

диф.залік

8

Теоретична механіка

108

диф.залік

9

Матеріалознавство

144

диф.залік

10

Навчальна практика 1.

162

диф.залік

Навігація..