Наукова-дослідна робота

Відповідальний з наукової роботи – доцент Токарчук Сергій Володимирович

корп. “А”, ауд.А-404, тел.(044)287-92-45.

Протягом всього часу навчання на факультеті інженерної механіки та пакувальної техніки студенти залучаються до виконання різного виду науково-дослідних робіт. У поточному навчальному році на загально-інженерних і випускових кафедрах факультету у науковій роботі були задіяні 174 студенти. На кафедрах факультету створено 11 наукових гуртків, активну участь у яких приймають 122 студенти та вирішують актуальні проблеми харчової промисловості та пакувальної індустрії.

Результати наукової діяльності студентів відображені у наукових та фахових  виданнях (у співавторстві з викладачами опубліковано 18 статей та 97 тез доповідей) та патентах на винахід/корисну модель (кількість поданих заявок на винахід – 84, одержано позитивних рішень – 49, одержано патентів на винахід/корисну модель – 84.)

Основні наукові здобутки досліджень студентів факультету були представлені на міжнародних науково-практичних конференціях молодих учених та студентів (в НУХТ 120 доповідей, а також за межами університету – м. Могильов (Білорусь), м. Кемерово (Росія), м. Пловдив (Болгарія), м. Київ, м. Донецьк, м. Харків, м. Тернопіль,).

Студенти факультету прийняли  участь у Всеукраїнських та міжнародних наукових олімпіадах та наукових конференціях:

Факультет бере активну участь у підготовці та проведенні Міжнародної науково-практичної студентської конференції з проблем пакувальної індустрії, яка проводиться за результатами Міжнародного конкурсу студентських робіт «Золотий каштан». Переможцями конкурсу у цьому році стали студенти  Мирошніченко Я., Пригодій Д. та Рафальська Н., які нагороджені відзнаками Міністерства освіти та науки України і Клубу пакувальників України.

Продовжується робота в рамках програми обміну студентами між НУХТ та Русенським і Пловдівським університетами (м. Болгарія), 8 студентів факультету пройшли стажування на їх базі восени минулого року. За період стажування студенти провели ряд експериментальних досліджень в лабораторіях університетів, ознайомились з провідними болгарськими підприємствами харчової, переробної, мікробіологічної та фармацевтичної промисловості, харчового машинобудування.

За найкращі показники у навчанні студенти факультету отримують іменні стипендії імені Олександра Галкіна від одного з провідних підприємств Європи у галузі виробництва пакувальних матеріалів  - ПрАТ «Укрпластик».  У 2013 році номінантами стали студенти Пригодій Д., Бабицька А., Холодний Ю.

Студенти факультету також долучаються до виконання держбюджетних і госпдоговірних тематик. У цьому навчальному році у виконанні таких наукових робіт брало участь 55 студентів. Результати науково-дослідної роботи студентів рекомендовані до друку у фахових виданнях та впровадження у виробництво.