Наукова-дослідна робота

Відповідальний з наукової роботи – доцент Токарчук Сергій Володимирович

корп. “А”, ауд.А-404, тел.(044)287-92-45.

Протягом всього часу навчання на факультеті інженерної механіки та пакувальної техніки студенти залучаються до виконання різного виду науково-дослідних робіт. У поточному навчальному році на загально-інженерних і випускових кафедрах факультету у науковій роботі були задіяні 174 студенти. На кафедрах факультету створено 11 наукових гуртків, активну участь у яких приймають 122 студенти та вирішують актуальні проблеми харчової промисловості та пакувальної індустрії.

Результати наукової діяльності студентів відображені у наукових та фахових  виданнях (у співавторстві з викладачами опубліковано 18 статей та 97 тез доповідей) та патентах на винахід/корисну модель (кількість поданих заявок на винахід – 84, одержано позитивних рішень – 49, одержано патентів на винахід/корисну модель – 84.)

Основні наукові здобутки досліджень студентів факультету були представлені на міжнародних науково-практичних конференціях молодих учених та студентів (в НУХТ 120 доповідей, а також за межами університету – м. Могильов (Білорусь), м. Кемерово (Росія), м. Пловдив (Болгарія), м. Київ, м. Донецьк, м. Харків, м. Тернопіль,).

Студенти факультету прийняли  участь у Всеукраїнських та міжнародних наукових олімпіадах та наукових конференціях:

 • Всеукраїнська олімпіада з обладнання переробних і харчових виробництв:
 • Басанець О.М. – відзнака за високу якість виконання магістерської роботи науково-дослідного спрямування у конкурсі магістерських робіт зі спеціальності 8.05050313 «Обладнання переробних і харчових виробництв»;
 • Чечель О.С. – відзнака за краще висвітлення нових технічних рішень у конкурсі дипломних проектів зі спеціальності 7.05050313 «Обладнання переробних і харчових виробництв»;
 • Мерзляк Д.В. – відзнака за краще висвітлення питань інтенсифікації процесів змішування солоду у конкурсі дипломних проектів бакалаврів напряму підготовки «Машинобудування».
 • Всеукраїнська студентська олімпіада зі спеціальності «Обладнання переробних і харчових виробництв»:
 • Таран Р.В. - 1 місце;
 • Оліферчук О.В., Похожаєв В.В. – номінанти.
 • ІІ етап Всеукраїнської студентської олімпіади «Системи автоматизованого проектування та комп’ютерного моделювання в машинобудуванні»:
 • серед 42 студентів з 18 технічних університетів України, Росії та Білорусі дипломом ІІ ступеня та призом від групи компаній «АСКОН», «Аквасофт» та «Аutodesk» за перемогу у олімпіаді нагороджений
  Оліферчук О., а команда в складі Оліферчука О., Захарова В. і 
  Хоменка А. була відзначена за високий рівень виконання роботи.
 • V Всеукраїнська студентська олімпіада «Мехатроніка в машинобудуванні» (НТУУ «КПІ»):
 • Пригодій Д. – 1 місце у індивідуальному заліку;
 • Пригодій Д., Бабич Ю., Таран О., Бабицька А. – 3 місце у груповому заліку;
 • конкурс наукових робіт:
 • Вознесенський Дмитро Віталійович отримав диплом 1-го ступеня (Московський університет технології та управління).
 • конкурс «Будущие асы компьютерного ЗД - моделирования»:
 •  студенти Марченко А. та Стадник М. були нагороджені дипломами за відмінні результати у використанні системи КОМПАС-3D під час проектування технічних виробів та наукову творчість, а високий рівень підготовки студентів факультету в галузі сучасних автоматизований систем проектування був відзначений подякою АО АСКОН надісланої ректору нашого університету.
 • Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт «Харчова промисловість та переробка сільськогосподарської сировини»:
 • Люлька О.М. – 1 місце:
 • Всеукраїнський конкурс дипломних проектів «бакалавр»:
 • Тимець Є.Ю. – 1 місце.
 • Всеукраїнський конкурс магістерських робіт:
 • Люлька О.М. – 1 місце;
 • Драчук К.П. – номінант.
 • Міжнародний конкурс молодіжних проектів Autodesk «Придай форму будущему - 2013»:
 • Оліферчук О. – 3 місце.

Факультет бере активну участь у підготовці та проведенні Міжнародної науково-практичної студентської конференції з проблем пакувальної індустрії, яка проводиться за результатами Міжнародного конкурсу студентських робіт «Золотий каштан». Переможцями конкурсу у цьому році стали студенти  Мирошніченко Я., Пригодій Д. та Рафальська Н., які нагороджені відзнаками Міністерства освіти та науки України і Клубу пакувальників України.

Продовжується робота в рамках програми обміну студентами між НУХТ та Русенським і Пловдівським університетами (м. Болгарія), 8 студентів факультету пройшли стажування на їх базі восени минулого року. За період стажування студенти провели ряд експериментальних досліджень в лабораторіях університетів, ознайомились з провідними болгарськими підприємствами харчової, переробної, мікробіологічної та фармацевтичної промисловості, харчового машинобудування.

За найкращі показники у навчанні студенти факультету отримують іменні стипендії імені Олександра Галкіна від одного з провідних підприємств Європи у галузі виробництва пакувальних матеріалів  - ПрАТ «Укрпластик».  У 2013 році номінантами стали студенти Пригодій Д., Бабицька А., Холодний Ю.

Студенти факультету також долучаються до виконання держбюджетних і госпдоговірних тематик. У цьому навчальному році у виконанні таких наукових робіт брало участь 55 студентів. Результати науково-дослідної роботи студентів рекомендовані до друку у фахових виданнях та впровадження у виробництво.

Навігація..