Захисту дипломних проектів

Актуальні питання удосконалення технологічного обладнання підприємств хлібопекарської, бродильної, м’ясної та молочної галузей харчової промисловості, а також мікробіологічної та фармацевтичної промисловості були розглянуті на засіданнях екзаменаційних комісій із захисту дипломних проектів на здобуття освітніх рівнів бакалавра і спеціаліста, що проходили на кафедрі машин і апаратів харчових і фармацевтичних виробництв.

Тематика проектів охоплювала актуальні питання, що стоять нині перед промисловістю. Найбільш жваву дискусію викликали роботи, що стосуються сучасних наукоємних систем водопідготовки на підприємствах фармацевтичної промисловості, надтонкого подрібнення компонентів мазей і паст, технічного переоснащення та модернізації обладнання дільниць тістоготування і тісторозробки хлібозаводів, реконструкції ліній переробки тваринної сировини та виробництва м’ясопродуктів, удосконалення наявних апаратів і технологічних комплексів для виробництва спирту, пива і солоду.

Члени екзаменаційної комісії та всі присутні на засіданнях відмітили оригінальність і новизну значної частини представлених проектів.

Окремо були відмічені студенти, які активно займалися науковою роботою і представили її результати під час захисту дипломних проектів, самостійно і творчо підійшли до виконання поставлених у проектуванні задач. Зокрема, Андрій Бобров, Мирослав Тарасенко, Владислав Сидоренко, Володимир Бондарук, Віктор Гудзенко і Андрій Андрійченко вже на рівні бакалаврів і спеціалістів активно займались дослідницькою роботою під керівництвом провідних вчених як нашої кафедри, так і Науково-дослідних інститутів Національної академії наук України, і мають значну кількість публікацій в наукових журналах, збірниках конференцій як в Україні, так і за її межами. Результати їхніх наукових досліджень були активно застосовані в дипломному проектуванні.

Особливим практичним досвідом та знаннями про сучасне харчове виробництво вразили студенти Антон Ліпєцький, Артем Заліщук і Євгеній Амельченко.

Графічна частина дипломних проектів Антона Лаптєва і Євгенія Амельченка була виконана повністю в 3D.

Вперше частина бакалаврських дипломних проектів була представлена із застосуванням мультимедійної техніки та сучасних інформаційних технологій. Це дозволило легко і якісно донести інформацію до екзаменаційної комісії та присутньої аудиторії, і головне, на відміну від прийнятого паперового варіанту, представити проекти цікаво, на сучасному рівні. Такий спосіб рекомендовано застосовувати для захисту всіх майбутніх захистів дипломних проектів.

Присутні представники промисловості й бізнесу за результатами захисту запропонували творчій молоді підтримку у працевлаштуванні.

Бажаємо новим молодим фахівцям успіхів у майбутній науковій і професійній діяльності та нових творчих досягнень на користь нашої Батьківщини.

 

Навігація..