Відмінний науковий результат

17 березня 2016 року на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.058.02 відбувся захист дисертаційної роботи «Наукове обґрунтування параметрів обладнання для пакування сипкої продукції в картонні пачки» на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук зі спеціальності 05.18.12 «Процеси та обладнання харчових, мікробіологічних та фармацевтичних виробництв» асистента кафедри технічної механіки та пакувальної техніки Деренівської Анастасії Василівни.

Здобувач змістовно та аргументовано розповіла про виконані наукові дослідження, які лягли в основу дисертаційної роботи. В ній розглянуто питання створення пакувальної машини за модульним принципом, розроблений алгоритм проектування такого типу машин та шляхи підвищення ефективності їх роботи на різних етапах технологічного процесу пакування сипкої продукції в картоні пачки. Членів спеціалізованої ради зацікавили підходи пошукача до вирішення проблем, пов’язаних з оцінкою надійності роботи пакувальної машини, підвищення точності дозування сипкої харчової продукції, зменшення енергетичних витрат при формуванні картонної упаковки.

На всі запитання були надані змістовні науково обґрунтовані відповіді. Присутніми була дана висока оцінка роботи, визначена важливість проведених досліджень, наукові результати є суттєвими і новими.

Науковий керівник дисертаційної роботи - доктор технічних наук, професор Гавва Олександр Миколайович відзначив наукову новизну, практичну значимість, своєчасність та актуальність виконаної наукової роботи. У своєму виступі він охарактеризував здобувача, як працьовитого, прилежного виконавця, наділеного творчим аналітичним мисленням.

Офіційними опонентами на захисті дисертаційної роботи виступали: доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри «Процеси та обладнання переробних і харчових виробництв ім. проф. П.С. Берника» Паламарчук Ігор Павлович і кандидат технічних наук, доцент кафедри механіки та автоматизації машинобудування Інституту інженерної механіки та транспорту Національного університету «Львівська політехніка» Шоловій Юрій Петрович, які дали позитивний відгук та відзначили високу якість виконаної роботи.

За результатами голосування, одноголосним рішенням членів спеціалізованої вченої ради Анастасії Деренівській був присуджений науковий ступінь кандидата технічних наук за спеціальністю 05.18.12 «Процеси та обладнання харчових, мікробіологічних та фармацевтичних виробництв», з чим її всі присутні щиро привітали і побажали великих творчих успіхів у подальшій науковій роботі.

IMG 4887IMG 4888IMG 4893

IMG 4891IMG 4895IMG 4907