У міжнародному вимірі

На кафедрі машин і апаратів харчових і фармацевтичних виробництв відбувся попередній захист дисертаційної роботи громадянина Нігерії, здобувача наукового ступеня Бєларуського державного аграрного технічного університету Ебіенфа Імомотімі Пола Дівені. Тема роботи – «Удосконалення процесу обжарювання солоду в апаратах барабанного типу для підприємств малої продуктивності».

В обговоренні роботи взяли участь фахівці шести кафедр нашого університету, Інституту технічної теплофізики НАН України. В дискусії, за допомогою відеозв’язку, активну участь взяли вчені з Бєларусі.

Розгляд цієї дисертації відбувається в Україні невипадково, адже саме в нашому університеті діє визнана в країнах центральної Європи наукова школа з технології та процесів виробництва солоду та пива. Здобувач наголосив на значному вкладі у теорію процесів виробництва солоду та пива наших провідних вчених Петра Мальцева, Ніни Ємельянової, Віталія Домарецького та інших.

У ході активної дискусії було наголошено на позитивному факті, що продовжується виконання дисертаційних робіт із удосконалення процесів виробництва солоду, і те, що враховуючи останні світові тенденції, автор роботи розглядає даний процес в умовах мініброварень. Крім значної наукової та практичної цінності роботи, впровадження її результатів в Україні та інших державах дозволить розширити асортимент продукції, що виробляється мініброварнями та закладами ресторанного господарства, сприяти розвитку малого бізнесу та сфери туризму.

Учасники дискусії зробили висновок про значну наукову та практичну цінність представленої дисертаційної роботи та рекомендували її до захисту в спеціалізованій вченій раді нашого університету

Окремо було наголошено на важливості подальшого міжнародного співробітництва з підготовки фахівців вищої кваліфікації в галузі харчової технології та інженерії. Це сприятиме світовому визнанню української харчової науки.

vymiri1 vymiri2 vymiri3

vymiri4 vymiri5

Навігація..