Міжнародна співпраця

В рамках наукового співробітництва між НУХТ та Білоруським державним аграрним технічним університетом на кафедру машин і апаратів харчових і фармацевтичних виробництв була представлена дисертація громадянина Нігерії Єбієнфі Пола Дівені Імомотімі.

Тема роботи «Удосконалення процесу обжарювання солоду в апаратах барабанного типу для підприємств малої продуктивності».

На наукових семінарах кафедри дисертація була обговорена, прорецензована, та рекомендована до захисту.

Захист був проведений у спеціалізованій вченій раді Д26.058.02 по захисту дисертацій зі спеціальності «Процеси та обладнання харчових, мікробіологічних та фармацевтичних виробництв».

Члени Ради активно обговорювали результати досліджень здобувача, схвалили дисертацію та одностайним рішенням присудили йому ступень кандидата технічних наук.

Проведений захист підтверджує авторитет НУХТ у міжнародному співробітництві науковцівтрьох країн.

IMG 4464IMG 4502