83-я Міжнародна наукова студентська конференції

7 квітня під егідою кафедри Технічної механіки та пакувальних технології Національного університету харчових відбулось засідання секції «Машини та технологія пакування» в рамках 83-я Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів «Наукові здобутки молоді - вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті».

Рамках якої відбулась презентація студентами свої наукових розробок. Більшість досліджень були проведені  в рамках виконання ними магістерських та бакалаврських кваліфікаційних робіт. Окремо варто відмітити, що наукову роботу студентів другого курсу, які вже виконали повноцінне наукове дослідження кінематики руху робочого органу. В основі цього дослідження лежать знання, які вони отримали в рамках вивчення дисципліни «Теорія механізмів і машин»

Особливу увагу привернув виступ спеціального гості засідання секції начальника відділу дизайну компанії «Ельфа» Ірини Недавньої. Вона розповіла історію розвитку та успіху компанії, сучасні тенденції та технології проведення маркетингових досліджень. Студенти зацікавились інформацією, щодо навичок, які потрібні будуть вимагатись від них при працевлаштуванні; нюансах взаємодії представників різних відділів в умовах реального виробництва.

Дякуємо доповідачам, особливо від виробництва, за цікаві доповіді та корисну інформацію.

123456

Навігація..