Кафедра теоретичної механіки та ресурсоощадних технологій

Під керівництвом науковців кафедри ТМ та РТ студенти факультетів університету в науковому гуртку «Інноваційні технології при виробництві та використанні альтернативних джерел енергії» виконують ряд важливих наукових досліджень. Під керівництвом наукового керівника професора Серьогіна О.О. та керівника гуртка доцента Башти А.В. наукова робота студентів була спрямована на виконання таких основних тематик:

«Біогаз із відходів харчової промисловості. Біогаз як альтернативне джерело енергії» - відповідальні виконавці студенти Скляр О.С, Шковира А.В., Пісковий О.П., Бурий К.А., консультанти-керівники старший викл. Осьмак О.О. і асист. Рябоконь Н.В.

По результатах науково-дослідної роботи студентами, під керівництвом викладачів кафедри, було підготовлено 11 доповідей на 81-у Міжнародну наукову конференцію молодих вчених, аспірантів і студентів «Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування у XXIстолітті», 23-24 квітня 2015 року.

А також доповідалися на Міжнародній науково-технічній конференції «Инженерия поверхности и реновация изделий», 1-5 июня 2015 г., Одесская обл., Затока, Міжнародній науково-практичній конференції, що була присвячена 20-річчю Академії муніципального управління, 3 квітня 2015 р., м. Київ та «Инновационные технологии производства продуктов питания функціонального назначения».