Кафедра теоретичної механіки та ресурсоощадних технологій

Під керівництвом науковців кафедри ТМ та РТ студенти факультетів університету в науковому гуртку «Інноваційні технології при виробництві та використанні альтернативних джерел енергії» виконують ряд важливих наукових досліджень. Під керівництвом наукового керівника професора Серьогіна О.О. та керівника гуртка доцента Башти А.В. наукова робота студентів була спрямована на виконання таких основних тематик:

  • «Горіння вуглецю і процес газифікації сумішей вугілля і біомаси» - відповідальний виконавець студент Блажиєвський М.Г, консультант-керівник проф. Серьогін О.О. «Проблеми та перспективи використання біометанолу в якості палива» - відповідальні виконавці студенти Адаменко П.І., Гонза Я.С., Понікарчук І.А., консультант-керівник проф. Серьогін О.О.
  • «Гранулювання біосировини. Сучасний стан і перспективи розвитку виробництва твердого біопалива в Україні» – відповідальні виконавці студенти Хандошко О.І., Власенко В.В., Чорний Д.О., керівник-консультант доц. Риндюк Д.В.
  • «Повзучість та тривала міцність сталі 20 та молібдену в умовах високих температур і агресивних середовищ» - відповідальні виконавці студенти Сокол І.А., Миколайчук А.В., консультант-керівник доц. Башта А.В.

«Біогаз із відходів харчової промисловості. Біогаз як альтернативне джерело енергії» - відповідальні виконавці студенти Скляр О.С, Шковира А.В., Пісковий О.П., Бурий К.А., консультанти-керівники старший викл. Осьмак О.О. і асист. Рябоконь Н.В.

По результатах науково-дослідної роботи студентами, під керівництвом викладачів кафедри, було підготовлено 11 доповідей на 81-у Міжнародну наукову конференцію молодих вчених, аспірантів і студентів «Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування у XXIстолітті», 23-24 квітня 2015 року.

А також доповідалися на Міжнародній науково-технічній конференції «Инженерия поверхности и реновация изделий», 1-5 июня 2015 г., Одесская обл., Затока, Міжнародній науково-практичній конференції, що була присвячена 20-річчю Академії муніципального управління, 3 квітня 2015 р., м. Київ та «Инновационные технологии производства продуктов питания функціонального назначения».

Навігація..