Кафедра теоретичної механіки та ресурсоощадних технологій

Наукова діяльність

Тематика науково-дослідної роботи викладачів кафедри охоплює такі основні напрями: