Кафедра теоретичної механіки та ресурсоощадних технологій

Наукова діяльність

Тематика науково-дослідної роботи викладачів кафедри охоплює такі основні напрями:

  • технологія та технологічне обладнання для утилізації жому з виробництвом біогазу в умовах цукрового заводу та інших харчових підприємств, які містять значну кількість органічних забруднень, включаючи переробку екскрементів птахофабрик, свиноферм, ферм ВРХ та фекалії, побутові відходи;
  • новітні технології і технологічне обладнання для утворення синтез-газу з твердих паливних складових рослинного походження, що є відходами переробних підприємств харчової і деревообробної галузей промисловості та сільського господарства;
  • інноваційні технології та технологічне обладнання для виробництва біоетанолу, біометанолу ферментативним та гідролізним шляхами в умовах цукрових та спиртових заводів, а також підприємств по переробці крохмалю та целюлозомістких відходів рослинництва;
  • технології та технологічне обладнання для виробництва пелетів, брикетів, гранул, сировиною для яких є суміш органічних відходів харчової і переробної промисловості, включаючи відходи агропромислового комплексу.
  • Наукова новизна дослідницької роботи викладачів кафедри підтверджена патентами України на винахід, основні з яких впроваджені в навчальний процес кафедри при викладені спецдисциплін. Практичні результати досліджень впроваджуються на підприємствах харчової, переробної промисловості та агропромислового комплексу України.

Навігація..