Кафедра технологічного обладнання та комп'ютерних технологій проектування

Наукова діяльність

Професорсько-викладацький склад кафедри і студенти виконують наукові дослідження, спрямовані на розроблення теоретичних основ та створення високопродуктивного обладнання для харчової та переробної промисловості. Одним з основних напрямів наукової діяльності кафедри є теорія і практика кристалізації цукру (професор В.Г.Мирончук та доценти Т.М.Погорілий, С.Ю.Лементар, Є.М.Бабко, О.А. Єщенко). За результатами наукової діяльності професорів М.М.Пушанка, О.О. Серьогіна, доцентів Ю.О.Зайця, В.М.Санова, С.І.Блаженка на цукрових заводах впроваджено нові дифузійні апарати та транспортні системи для них, ошпарювачі бурякової стружки, преси-гранулятори жому. Професори Л.О.Орлов, В.Л.Яровий, доценти Ю.І.Вересоцький, Р.Л. Якобчук розробили та впровадили сучасні сушарки для рідких харчових продуктів. Професору М.М.Пушанку та доценту М.М.Даценку належить розробка та впровадження обладнання для очищення коренеплодів буряків від домішок. Автори стали власниками патентів США, Франції, Бельгії та ФРН. Ліцензія на виготовлення каменевловлювачів була закуплена Данією. Розроблені вченими каменевловлювачі знайшли своє застосування на всіх цукрових заводах України та держав СНД.

Щорічно викладачі кафедри отримують близько 30 патентів України, публікують понад 50 статей в фахових і науково-технічних вітчизняних та зарубіжних виданнях, в тому числі 10-15 – разом зі студентами.

Навігація..