Кафедра машини і апарати харчових та фармацевтичних виробництв

Наукова діяльність

Основний напрям наукових досліджень кафедри – розроблення теоретичних основ технологічних процесів та створення високоефективного обладнання для всіх галузей харчової і переробної промисловості. Цим питанням були присвячені праці проф. Г.М. Знаменського, проф. В.М. Стабнікова, проф. В.Д. Попова, М.О. Бузикіна, А.А. Міхєлєва та ін.

Академік академії інженерних наук України, доктор технічних наук, заслужений діяч науки і техніки України, автор ряду підручників і посібників з технологічного обладнання харчових виробництв, професор В.О. Аністратенко свою наукову діяльність спрямував на розроблення методів інтенсифікації масообмінних апаратів харчової промисловості.

У напрямі підвищення ефективності масообмінних і механічних процесів та вдосконалення їх апаратурного оформлення працює професор В.М. Таран.

Наукові праці проф. А.Т. Лісовенка були присвячені створенню і вдосконаленню промислових хлібопекарських печей, тістоготувального та тісторозробного обладнання. У 1965 р. при кафедрі створена галузева науково-дослідна лабораторія хлібопекарського обладнання, яка виконувала наукові дослідження та конструювання сучасних конвеєрних печей тунельного типу.

У 1998 році професорам кафедри В.О. Аністратенку і В.М. Тарану присуджена Державна премія України в галузі науки і техніки за цикл робіт по ректифікації спирту.

Наукові роботи молодих науковців кафедри Чепелюк О.О. і Губені О.О. були представлені та отримали призові місця в конкурсі наукових робіт Київської міської державної адміністрації в 2003 та 2005 роках.

В останні 5 років особлива увага приділяється широкій презентації результатів наукових робіт. Щорічно наукові досягнення представляють на конференціях НУХТ, а також на науково-практичних та методичних конференція в наукових закладах Донецька, Харкова, Львова, Тернополя, Одеси, Мінська і Могильова (Бєларусь), Пловдіва, Разграда і Русе (Болгарія), Брашова, Сучави і Бухареста (Румунія), Мелеуза, Уфи, Казані (Російська Федерація), Доні Мілановця (Сербія), Праги (Чехія).

В останні роки на кафедрі реалізуються приорітетні напрямки наукових досліджень. Ось деякі з них.

Циклічні режими роботи масообмінних апаратів. Використання цих режимів дозволяє підвищити продуктивність апаратів в 1,5-2 рази порівняно з звичайними методами ведення масообмін них процесів. Збільшується ефективність розділення ректифікаційних колонних апаратів. Розроблені і впроваджені в виробництво ректифікаційні колонні апарати. Виконавці - В.М. Таран, Б.В.Малета.

Циклічні режими роботи масообмінних апаратів

Комп’ютерне моделювання тепломасообмінних та аерогідродинамічних процесів в машинах і апаратах харчової промисловості. Дослідження дають можливість визначити раціональні режими роботи та розрахувати оптимальні конструкції та кінематичні параметри елементів обладнання. Виконавець - І. М.Литовченко.

Комп’ютерне моделювання тепломасообмінних та аерогідродинамічних процесів в машинах і апаратах харчової промисловості.

Інтенсифікація та оптимізація технологічних процесів виробництва хлібопекарської продукції. Визначення основних закономірностей термодинамічних та масообмінних процесів. Удосконалення процесів оброблення тістових заготовок екструдуванням з метою створеннявисокоінтенсивного обладнання. Виконавці - В.І.Теличкун, Ю.С. Теличкун, О.О. Чепелюк, М.Г. Десик, О.О. Губеня, О.М. Кравченко.

Інтенсифікація та оптимізація технологічних процесів виробництва хлібопекарської продукції.

Розробка та удосконалення технологічних процесів та обладнання пивоварного виробництва. Дослідження технологічних процесів та обладнання з метою удосконалення існуючих конструкцій. Створення нового високо інтенсивного технологічного обладнання для пивоварної промисловості. Виконавці - С.О. Удодов, Л.В. Марцинкевич.

Розробка та удосконалення технологічних процесів та обладнання пивоварного виробництва.

Дослідження процесу різання харчових продуктів та удосконалення роботи різального обладнання. Розробка сучасних методик, які відрізняються простотою апаратурного оформлення та широкими можливостями, для дослідження різання різних за структурою харчових продуктів. Математичне моделювання, для визначення раціональних параметрів та умов процесу різання. Виконавці - В.І.Теличкун, О.О. Губеня.

Дослідження процесу різання харчових продуктів та удосконалення роботи різального обладнання.

Дослідження ефективності процесів приготування сусла в умовах міні пивзаводів. Досліджуються гідромеханічні та теплові процеси, які протікають при виробництві сусла і пива на міні-пивзаводах. Розроблене комбіноване обладнання, здатне виконувати кілька технологічних операцій. Виконавці - В.М. Таран, О.М. Чепелюк.

Дослідження ефективності процесів приготування сусла в умовах міні пивзаводів.

 

 

 

 

 

Навігація..