Кафедра машинобудування, стандартизації та сертифікації обладнання

Наукова робота

Тематика науководослідної роботи викладачів кафедри охоплює такі основні напрями:

  • підвищення надійності і довговічності обладнання харчової та переробної промисловості;
  • інформаційні технології проектування процесів та обладнання харчових виробництв;
  • визначення залишкового ресурсу елементів енергетичного устаткування;
  • використання ефектів кавітації для інтенсифікації технологічних процесів;
  • розроблення нових технологій ремонту обладнання м’ясопереробних підприємств;

Напрямки роботи передбачають розроблення та вдосконалення існуючих технологій з урахуванням сировинної бази, технологічного обладнання та вимог до якості готової продукції в Україні.

Наукова новизна дослідницької роботи викладачів кафедри підтверджена патентами України, деякі з них впроваджені в навчальний процес кафедри. Практичні результати досліджень впроваджуються на підприємствах харчової і машинобудівної промисловості.

Результати досліджень кафедри знайшли впровадження у харчовій, переробній та інших галузях промисловості при підвищенні довговічності відцентрових насосів, різальних комплектів для м’ясопереробної промисловості, інтенсифікації технічних процесів за допомогою фізикомеханічних ефектів кавітації, прогнозування довговічності вузлів теплоенергетичного обладнання, дослідження перспективних конструкційних матеріалів.

Контакти:

(044) 2879604

(044) 2879447

Навігація..