Кафедра інженерної і комп'ютерної графіки

Наукова діяльність

На кафедрі інженерної і комп'ютерної графіки ведеться наукова робота за такими напрямами:

  • розроблення методики розрахунку розгорток геометричних поверхонь при їх взаємному перетині;
  • оптимізація комп’ютерного виконання окремих графічних робіт студентами;
  • удосконалення системи графічної підготовки студентів із використанням сучасних комп’ютерних технологій;
  • застосування та удосконалення комп’ютерних технологій при читанні лекцій та виконанні лабораторних і практичних занять;
  • дослідження технологічних процесів цукрового виробництва та розроблення відповідного обладнання.
  • створення імітаційної моделі роботи вакуум-апарату та методики розрахунку процесу промислової кристалізації цукрози;
  • аналіз методів математичного опису конструктивних компоновок технологічного обладнання високого рівня уніфікації та розроблення методик кодування основних функціональних елементів технологічних машин для гідроструменевого оброблення поверхонь деталей;
  • використання зміненого газового середовища при зберіганні харчових продуктів із аналізуванням основних видів вузлів і конструкцій відповідного пакувального обладнання.

Навігація..