Протягом навчання студенти разом з провідними науковцями кафедри мають змогу долучитися до виконання наукових досліджень.

Більшість студентських наукових розробок пов’язані з кафедральною науково-дослідною тематикою «Розробка наукових основ складових процесів виготовлення упаковки, стабілізаційної обробки пакувальних матеріалів та харчової продукції, синтезу механізмів та машин для фасування, пакування та створення збільшених вантажних одиниць».

Науково-дослідна робота здійснюється при написанні студентами дипломних і магістерських робіт. За результатами цієї роботи видаються статті та тези доповідей на науково-практичних конференцій. Зокрема, публікації студентів включені у збірник доповідей щорічної міжнародної наукової конференції молодих вчених, аспірантів і студентів «Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті».

На кафедрі існує студентський науковий гурток з мехатроніки, яким керує доцент кафедри Микола Якимчук. Кожного року кращі студенти, які задіяні у роботі гуртка, приймають участь в олімпіаді «Мехатроніка в машинобудуванні», що проводиться на базі Національного технічногого університету «Київський політехнічний інститут». У 2013 році, на цій олімпіаді, наша команда приймала участь у складі Дениса Пригодія, Юрія Бабича та Олега Тарана. Вона зайняла 3 місце у командному заліку, а в особистому заліку Денис Пригорій виборов 1 місце.

У 2014 році в цій олімпіаді приймала участь команда, до складу якої входили студенти 4 і 5 курсів, а саме: Андрій Масленко, Людмила Луценко, Олег Таран, Олександр Зродніков, Сергій Савельєв. За результатами змагань вони посіли 5 місце у командному заліку, а Андрій Масленко та Олег Таран потрапили в десятку найкращих за результатами індивідуальних змагань.

В 2015 році на VII Всеукраїнській студентській олімпіаді «Мехатроніка в машинобудуванні» команда НУХТ, яка складалась зі студентів факультету ІМіПТ, а саме Валентин Туфекчі, Борис Михайлик, Дмитро Семенов, Ольга Тіт зайняла III місце в командних змаганнях. Студенти Борис Михайлик зайняв трете, а Ольга Тіт почесне четверте місця в індивідуальних змаганнях.

На базі кафедри ТМіПТ проводиться щорічний Відкритий конкурс студентських наукових робіт з актуальних проблем пакувальної індустрії «Золотий каштан». У 2014 році переможцями конкурсу визнані у номінації «Технології пакування та пакувальне обладнання» робота Дениса Пригодія на тему «Дослідження параметрів технологічних операцій подачі рулонних пакувальних матеріалів та формування упаковки» (науковий керівник доц. Масло М.А.) та Аліни Зворської «Обґрунтування раціональних параметрів пристроїв формоутворення і транспортування картонних пачок у пакувальних машинах» (науковий керівник проф. Гавва О.М.). У номінації «Технології і обладнання переробки використаної установки» перемогли роботи Лілії Іщенко «Дослідження процесу змішування полімерних матеріалів при переробці використаної упаковки» (науковий керівник доц. Волчко А.І.), Катерини Пащенко «Розробка та дослідження пристрою для сортування полімерних пляшок з використанням елементів «технічного зору» (науковий керівник доц. Якимчук М.В.).

У 2015 році призерами конкурсу «Золотий каштан» стали студенти Ірина Звоник, Альона Гриценко та Юрій Холодний.

В 2013 році була засова стипендія ім. Олександра Галкіна, випускника нашого навчального закладу, яка призначається студентам НУХТ в рамках Договору про співпрацю між нашим університетом та ПАТ "Укрпластик". Стипендія має три ступені. Вона призначається кращим студентам Національного університету харчових технологій денної форми навчання. Кандидатами на отримання стипендії стають студенти факультетів інженерної механіки та пакувальної техніки, автоматизації та комп'ютерних систем. Стипендія сплачується протягом навчального семестру, за підсумками навчання в попередньому семестрі, за наукові досягнення і високий освітній бал, активну участь в наукових олімпіадах, конференціях і конкурсах.

За рішенням Опікунської Ради стипендію ім. Олександра Галкіна у першому семестрі 2015/16 навчального року отримали студенти 4 курсу кафедри технічної механіки і пакувальної техніки Дмитро Семенов (І ступінь) і Андрій Дем'яненко (II ступінь).

Під керівництвом науковців кафедри ТМ та РТ студенти факультетів університету в науковому гуртку «Інноваційні технології при виробництві та використанні альтернативних джерел енергії» виконують ряд важливих наукових досліджень. Під керівництвом наукового керівника професора Серьогіна О.О. та керівника гуртка доцента Башти А.В. наукова робота студентів була спрямована на виконання таких основних тематик:

  • «Горіння вуглецю і процес газифікації сумішей вугілля і біомаси» - відповідальний виконавець студент Блажиєвський М.Г, консультант-керівник проф. Серьогін О.О. «Проблеми та перспективи використання біометанолу в якості палива» - відповідальні виконавці студенти Адаменко П.І., Гонза Я.С., Понікарчук І.А., консультант-керівник проф. Серьогін О.О.
  • «Гранулювання біосировини. Сучасний стан і перспективи розвитку виробництва твердого біопалива в Україні» – відповідальні виконавці студенти Хандошко О.І., Власенко В.В., Чорний Д.О., керівник-консультант доц. Риндюк Д.В.
  • «Повзучість та тривала міцність сталі 20 та молібдену в умовах високих температур і агресивних середовищ» - відповідальні виконавці студенти Сокол І.А., Миколайчук А.В., консультант-керівник доц. Башта А.В.

«Біогаз із відходів харчової промисловості. Біогаз як альтернативне джерело енергії» - відповідальні виконавці студенти Скляр О.С, Шковира А.В., Пісковий О.П., Бурий К.А., консультанти-керівники старший викл. Осьмак О.О. і асист. Рябоконь Н.В.

По результатах науково-дослідної роботи студентами, під керівництвом викладачів кафедри, було підготовлено 11 доповідей на 81-у Міжнародну наукову конференцію молодих вчених, аспірантів і студентів «Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування у XXIстолітті», 23-24 квітня 2015 року.

А також доповідалися на Міжнародній науково-технічній конференції «Инженерия поверхности и реновация изделий», 1-5 июня 2015 г., Одесская обл., Затока, Міжнародній науково-практичній конференції, що була присвячена 20-річчю Академії муніципального управління, 3 квітня 2015 р., м. Київ та «Инновационные технологии производства продуктов питания функціонального назначения».

Студенти разом з науковцями кафедри виконують ряд важливих наукових досліджень. Під керівництвом професора Володимира Теличкуна ведеться робота гуртка з удосконалення процесів та обладнання хлібопекарських виробництв, зокрема, по промисловим печам, екструзійній техніці, процесам змішування та різання.

Доцент Сергій Удодов керує науковим гуртком з розробки та удосконалення процесів та обладнання бродильних виробництв, зокрема, міні пивоварень.

Під керівництвом доцента Ігора Житнецького студенти досліджують процеси мембранного розділення харчових середовищ,

Під керівництвом доцента Олексія Губені – механічні процеси, зокрема, різання та формування.

Доцент Олександр Прохоров з колективом студентів та аспірантів удосконалюють процеси та обладнання приготування пивного сусла, сатурації рідин та масообмінні процеси розділення спиртових розчинів.

Результати досліджень студенти щороку представляють на українських та закордонних наукових конференціях, отримуючи визнання та нагороди.

Студенти Іван Ященко та Вадим Деканський у 2010 та 2011 роках представили результати наукової роботи на науковій конференції в м. Могильов, Республіка Бєларусь.

Іван Михалевич, Вадим Деканський та Олександр Кравченко в травні 2011 року представили кафедру на конференції, присвяченій спеціальності «Обладнання харчових виробництв» в університеті харчових технологій в м. Пловдів, Болгарія.

Студенти Іван Ященко (2010 рік) та Олександр Сенін (2011) брали участь у науковій конференції Донецького національного університету економіки і торгівлі. Їх доповіді визнані одними з найкращих та нагороджені дипломами першого та другого ступенів.

Студенти Людмила Постол та Євгенія Карпік (2012 рік) на високому рівні представили результати наукової роботи на Міжнародній конференції Русенського університету (Болгарія), та отримали особливу відзнаку – «Кришталевий приз» за найкращу доповідь.

Наукова робота магістранта Дмитра Вознесенського (2013 рік) отримала 1 місце в Міжнародному конкурсі наукових робіт в Московському університеті технології та управління.

Студенти Олександра Кудінова, Віталій Рачок, Олег Хоменко, Олексій Щербина та Володимир Левицький в жовтні 2013 року виступили з доповідями на Міжнародній науковій конференції в Русенському університеті (Болгарія), та опублікували 5 статей в збірнику наукових праць Русенськго університету.

За 2010-13 роки студенти кафедри МАХФВ опублікували понад 10 статей в фахових наукових виданнях України та 12 – в закордонних виданнях, зокрема в «Journal of food and packaging Science, Technique and Technologies», «EcoAgroTourism», «University of Ruse. Scientific works».

Щорічно студенти кафедри отримують перемогу в конкурсах, які проводить виробник програмного забезпечення для САПР - фірма АСКОН.

;

Навігація..