Для інтенсифікації багатьох технологічних процесів перспективним обладнанням є гідродинамічні кавітаційні апарати (ГКА), принцип роботи яких ґрунтується на використанні фізико-механічних ефектів, які супроводжують кавітацію, що штучно створюється в апараті. Ударні хвилі, автоколивання, кумуляція та інші явища, що проявляються при захлопуванні кавітаційних бульбашок, сприяють перебігу гідромеханічних, фізичних та хімічних процесів, які за звичайних умов ускладнені або неможливі.

Актуальність розробки обумовлена необхідністю в умовах кризової економіки продовження паркового (проектно встановленого) ресурсу енергетичного устаткування різноманітного призначення. Технологія визначення залишкового ресурсу високонавантажених елементів енергетичного устаткування (мається на увазі силове, теплове, корозійне навантаження і т.п.) базується на

Навігація..