Кафедра машини і апарати харчових та фармацевтичних виробництв

Інноваційна діяльність

Мініпивоварня

Розробник: доц.Удодов С.А.

Міні пивоварні призначені для виробництва пива в умовах елітних закладів – кафе, ресторанів тощо. Встановлення діючої міні пивоварні продуктивністю 300…1000 літрів пива на добу не потребує великих площ. Конструкція обладнання та режими роботи детально досліджені в університеті, запропоновані раціональні параметри експлуатації. Зручна в обслуговуванні та економічна.

Велика кількість впроваджень інновації підтверджує якість та конкурентоспроможність обладнання та виробництва.

минипивоварня

Пристрій для видалення вологи з пивної дробини та її транспортування

Розробники: доц. Удодов С.О., ас. Марцинкевич Л.В.

Розроблений та випробуваний пристрій для видалення вологи з пивної дробини та її транспортування. Пристрій забезпечений шнеково-гвинтовим насосом та механізмом для її додаткового віджимання. Конструкція відрізняється компактністю та зручністю в обслуговуванні.

Пристрій забезпечує підвищення ступеня видалення вологи з пивної дробини на 5…10%, спрощення конструкції, металоємкості.

дробина

Гідродинамічний кавітаційний пристрій для насичення в потоці рідини
діоксидом вуглецю

Розробник: доц. Прохоров О.М.

Пристрій призначений для встановлення в лініях розливу мінеральних вод та солодких газованих напоїв. Метод насичення рідини діоксидом вуглецю з використанням кавітації надає напоям здатності довго утримувати газ після відкривання пляшки, що подовжує термін вживання продукції та підвищує її привабливість на ринку.

Не потребує додаткових витрат енергії, простий у виготовленні, зручний для монтажу.

кавитация

Технологія визначення поведінки трубопроводів в експлуатаційних умовах

Розробники: доц. Штефан Є.В., доц. Литовченко І.М.

Технологія призначена для визначення параметрів експлуатації водо- та паропроводів, продуктопроводів різних галузей харчової, енергетичної та хімічної промисловості.

Розроблена технологія дозволяє підвищити тривалість експлуатації обладнання, зменшити витрати на його ремонт. В ході модернізації, при визначенні запасів міцності, вона додатково дає можливість підвищити продуктивність їх роботи. В основу розробки покладені комп’ютерні інформаційні технології, які є стандартами для даного виду розрахунків.

трубопроводы

 

Бродильно-формувальний агрегат з лопатевим нагнітачем тіста
для сухарних виробів

Розробники: проф. Теличкун В.І., доц. Теличкун Ю.С.

Створено повноцінний дизайн-проект лінії з виробництва сухарів методом екструзії. Проект базується на побудованих та випробуваних окремих елементах обладнання: бродильно-формувального апарату та різальної машини. Розроблені раціональні режими випікання даного виду виробів.

Проект має економічну доцільність, компактний в розміщенні, зручний в експлуатації.

сухари

Технологія та обладнання для виробництва ефірної олії за допомогою мембранних пристроїв

Розробник: доц. Житнецький І.В.

В основу розробки покладено технологію виробництва ефірної олії з рослинної сировини. Технологія виробництва ефірної олії передбачає подрібнення сировини, парову перегонку, конденсацію отриманої суміші, декантацію дистилятів для отриманням первинної олії, додаткове вилучення вторинної ефірної олії з дистиляту шляхом когобації.

Для впровадження у виробництво розроблено та виготовлено промислову установку періодичної дії для виробництва ефірної олії з рослинної сировини. Установка дозволяє проводити процес парової перегонки під надлишковим тиском, як результат отримання ефірні олії з підвищеним вмістом основного компоненту (для м’яти –ментолу).

мемебрана мята

Універсальна хлібопекарська піч К-ПХМ-25

Розробник: доц. Ковальов О.В.

Розроблено конструкторську документацію на тупикову конвеєрну, з канальним обігрівом, хлібопекарську піч, яку пропонується встановлювати замість печі ФТЛ-2.

Піч являє собою металеву блочну конструкцію, з колисковим конвеєром, та канальною системою обігрівання, з примусовою рециркуляцією газів. Вона призначена для випікання пшеничного, житнього та житньо-пшеничного хліба.

Принцип роботи печі заснований на подачі гріючих газів, які отримані за рахунок згорання палива у топці, в гріючи канали пекарної камери, в якій підтримується задана температура Випікання тістових заготовок відбувається на колисковому конвеєрі, який разом з тістовими заготовками проходить через пекарну камеру.

печь

Навігація..