Про кафедру теоретичної механіки та ресурсоощадних технологій

Кафедра готує фахівців зі спеціальності «Обладнання переробних і харчових виробництв» за спеціалізацією «Інноваційні технології та обладнання для виробництва біопалива».

Для забезпечення високої якості навчального процесу кафедрою постійно видається навчально-методична література. Щодо видання підручників та навчальних посібників за останні роки, то у 2012 році вийшов друком навчально-методичний посібник доц. Башти А.В. «Опір матеріалів у розрахунках на міцність, жорсткість і стійкість»; у 2013 року авторами Масло М. А., Осьмаком О. О. було підготовано навчально-методичний посібник «Теоретична механіка. Статика. Кінематика. Динаміка». Завершується редакційна робота та підготовка документів для друку навчального посібника «Енергозберігаючі технології в розрахунках і задачах» авторів Серьогіна О.О., Риндюка Д.В., Осьмака О.О.

Співробітники кафедри продовжують співпрацю з в рамках виконання договору про наукову та педагогічні співпрацю з доктором, старшим науковим співробітником інституту механіки ім. С.П. Тимошенка НАН України Шикулою О.М.

Підтримуючи тенденції щодо підвищення рівня кваліфікації викладацького складу, у 2012 році асистент Риндюк Д.В. захистив кандидатську дисертацію на тему: «Розробка методу визначення оптимальних конструктивно-технологічних параметрів процесу гранулювання дисперсних матеріалів екструзією».

Професорсько-викладацький склад кафедри разом зі студентами постійно виконують наукові дослідження, спрямовані на розроблення теоретичних основ та створення високопродуктивного обладнання для харчової та переробної промисловості. Один із основних напрямів наукової діяльності кафедри – розроблення технології та обладнання для виробництва біопалива: «Термохімічна переробка відходів органічного походження», «Розробка методу визначення оптимальних конструктивно-технологічних параметрів процесу грануляції дисперсних матеріалів екструзією», «Розробка роторного ректифікатора для виробництва біодизеля». Значна увага приділяється дослідженням поведінки матеріалів: «Визначення циклічних амплітудних напружень при спільній дії згину і кручення», «Довготривала мікропошкоджуваність та деформування зернистих композитних матеріалів», «Дослідження коефіцієнтів інтенсивності напружень в при поверхневій дискообразній тріщині нормального відриву в напів нескінченному тілі з початковим напруженням» тощо.

З метою інтенсифікації студентської наукової роботи на кафедрі діє науковий гурток «Інноваційні технології при виробництві та використанні альтернативних джерел енергії», роботою якого керує к.т.н., доц. кафедри Башта А.В. Основний напрям роботи наукового гуртка - енергетика та енергоефективність. Науково-дослідна робота студентів узгоджена з науковою тематикою кафедри.

Завдяки зв’язкам з промисловістю студенти проходять виробничу практику на діючих підприємствах, зокрема ТОВ «Бердичівський пивоварний завод», філії ТОВ «Київкомбікорм», ДП ПАТ «Київхліб» Хлібокомбінат № 11, ПАТ «Оболонь», ТОВ «ТІСЕР», ПАТ «Київський маргариновий завод», АТ «Цукратомат-ІНЖ», ТОВ «Виробнича група «Техінсервіс», ПАТ «Ічнянський молочно-консервний комбінат» та інших, виконують реальні курсові та дипломні проекти з реконструкції підприємств та модернізації діючого обладнання, що позитивно впливає на якість підготовки фахівців. Науково-дослідна робота студентів узгоджена з науковою тематикою кафедри.

В рамках міжнародної співпраці викладачі кафедри спільно з ведучими науковцями німецького університету Штанбайс (Штутгард) проводять дослідження щодо комплексної переробки сільськогосподарських відходів з метою їх використання в альтернативній енергетиці.

Здобуті на кафедрі знання допомагають випускникам влаштуватися на роботу за фахом, дозволяють обіймати такі посади як менеджер проектів, інженер, механік, інженер-конструктор, спеціаліст з технічного аудиту тощо.

Навігація..