Про кафедру технологічного обладнання та комп'ютерних технологій проектування

Сьогодні кафедра налічує 29 співробітників:

  • 4 доктори наук, професори;
  • 14 кандидатів наук, доцентів;
  • 1 старший викладач;
  • 2 асистенти;
  • 2 завідувачі лабораторій;
  • 3 аспіранти денної форми навчання;
  • 3 працівника інженерно-навчального персоналу.

Перехід до ступеневої підготовки фахівців поставив перед колективом кафедри завдання більш глибокої профілізації та фундаменталізації дисциплін, володіння сучасними технологіями навчання. Особлива увага приділяється використанню в навчальному процесі науково-технічних досягнень та передового досвіду виробництва. Кафедрою підготовлено три підручники та шість навчальних посібників з грифом МОН України.

Всебічний зв’язок навчального процесу з науково-дослідною роботою та промисловими підприємствами дає можливість значно підвищити рівень інженерної підготовки молодих фахівців.

Результати НДР викладачів кафедри знайшли висвітлення у монографіях та періодичних наукових виданнях. Серед монографій праці академіка І.С. Гулого «Непрерывная варка и кристаллизация сахара»; академіка І.С. Гулого, професорів В.Г. Мирончука, Л.О. Орлова «Физико-химичские процессы сахарного производства»; професорів В.Г. Мирончука, В.А. Кулінченка «Промышленная кристаллизация сахаристых веществ»; професора М.М. Пушанка «Наладка, эксплуатация и обслуживание центрифуг»; доцента Г.С. Демчука «Уваривание мелассной барды»; професора В.Л. Ярового, доцента Ю.О. Зайця «Совершенствование технологических процессов в перерабатывающей промышленности»; професорів В.Г. Мирончука, М.М. Пушанка «Тлумачний словник з технології та обладнання бурякоцукрового виробництва», М.М. Пушанка «Центрифугування цукрових утфелів».

У науковій роботі кафедри активну участь беруть студенти. Зокрема, щороку студенти отримують 10-15 патентів України та публікують 10-12 наукових статей. У роботі студентської наукової конференції беруть участь 20 – 25 студентів, які найбільш активно працюють з викладачами за науковою тематикою кафедри. Протягом останніх років наші студенти були переможцями Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності «Обладнання переробних і харчових виробництв» (студенти Ночніченко І.Ю., Змієвський Ю.Г., Твердохліб М.Г., Люлька Д.М., Нечаєва О.Ю., Цюпко Л.В., Дмитренко І.М., Ступак Д.С., Дятел О.М., Остапчук М.І.).

Міжнародні зв’язки кафедри пов’язані, по-перше, з роботою викладачів кафедри в навчальних закладах інших країн: Республіка Куба (професори М.М. Пушанко, В.Г. Мирончук), Югославія (професор В.Г. Мирончук); по-друге, з співробітництвом з навчальними, науковими та промисловими центрами: Болгарія (професор В.Л. Яровий, доцент Змієвський Ю.Г.), Російська Федерація (професор В.Г. Мирончук, професор В.Л. Яровий, доцент Змієвський Ю.Г.), Польща, Сербська республіка (професор В.Г. Мирончук), по-третє, участь в роботі 20-ї, 21-ї та 22-ї Генеральних асамблей Міжнародної комісії з технології цукру (професор В.Г. Мирончук).

Співробітники кафедри плідно працювали і працюють на адміністративних посадах та в громадських організаціях університету: професор В.Л. Яровий працює першим проректором університету, доцент С.І. Блаженко – декан факультету ІМтаПТ, доцент Ю.І. Вересоцький – заступник декана факультету ІМтаПТ, професори М.М. Пушанко, В.Г. Мирончук, Мірненко В.І. – члени спеціалізованих вчених рад із захисту докторських та кандидатських дисертацій.

Проведенню занять на високому рівні сприяють співробітники кафедри: завідувачі лабораторій Шишкова К.А., Вересоцька Н.В., провідні інженери Ковальчук Т.Ю., Дударенко Т.І., Грушевська І.О.

Навігація..