Викладацький склад кафедри технічної механіки і пакувальної техніки

Беспалько Анатолій Петрович,

професор, кандидат технічних наук.

Беспалько Анатолій Петрович

Закінчив у 1961 Дніпропетровський хіміко-технологічних інститут, механічних факультет.

На кафедрі працює з 1968 року.

Читає курси лекцій з дисципліни:

 • Деталі машин.

Веде курсове проектування з деталей машин, з дисциплін:

 • Обладнання для виготовлення упаковки;
 • Пакувальне обладнання;
 • Розрахунок і конструювання пакувального обладнання;

а також дипломне проектування.

Захистив кандидатську дисертацію в 1968 році.

За підсумками науково-дослідної та науково-методичної роботи, опубліковано загалом 134 друкованих праць, серед них 4 монографії, 2 термінологічних словника, 34 методичних вказівок, підручник, 2 конспекти лекцій (з дисциплін “Деталі машин” та  “Обладнання для переробки використаної упаковки”). Зареєстровано 10 авторських свідоцтв СРСР на винаходи і 4 патенти України.

Науково-педагогічний напрямок – дослідження процесів пакування фасованих харчових продуктів, фундаментальна і профільна підготовка фахівців з обладнання харчової і переробної галузей, з обладнання і технологій пакування, з обладнання для переробки використаної упаковки.

 

Валіулін Геннадій Романович,

доцент, кандидат технічних наук, голова профспілки механічного факультету

Валіулін Геннадій Романович

Закінчив КТІХП (нині – НУХТ) в 1970 році, працює на кафедрі з 1971 р.

Кандидатську дисертацію захистив у 1988 році.

Читає курс лекцій з:

- Технічної механіки.

Веде заняття з дисциплін:

 • Механізація НРТС-робіт;
 • Пакувальне обладнання;
 • Обладнання для виготовлення упаковки;
 • Деталі машин;
 • Розрахунок і конструювання обладнання.

Опублікував 2 монографії, понад 60 статей, 42 методичних розробки. Має 13 авторських свідоцтв і 20 деклараційних патентів.

Науково-педагогічний напрямок – розроблення наукових основ комплексної механізації та автоматизації для харчових і переробних галузей АПК.

 

Васильківський Костянтин Вікторович,

доцент, кандидат технічних наук, старший науковий співробітник.

Васильківський Костянтин Вікторович

Закінчив КТІХП (нині – НУХТ) у 1991 році, працює на кафедрі з 1991 р.

Кандидатську дисертацію захистив у 1998 році.

Читає курси:

 • Технології та обладнання для виробництва пакувальних матеріалів;
 • Основи конструювання і дизайн упаковки;
 • Фізико-хімічні методи обробки харчових продуктів;
 • Математичне моделювання процесів пакування;
 • Теорія механізмів і машин.

Опублікував підручник, навчальний посібник, 3 довідника, 3 монографії, має 70 статей, 35 тез доповідей на конференціях, 18 методичних розробок. Має 22 патентів України на винаходи.

Науково-педагогічний напрямок – моделювання перехідних механічних процесів пакувального обладнання.

 

Захаревич Валерій Болеславович,

доцент, кандидат технічних наук,

Захаревич Валерій Болеславович

Закінчив КТІХП (нині – НУХТ) у 1975 р., працює на кафедрі з 1978 р.

Кандидатську дисертацію захистив у 1989 р.

Читає курси:

 • Екологічні аспекти впливу використаної упаковки на довкілля.

Опублікував: більше 100 статей, 8 методичних розробок, понад 60 тез на конференціях, має 150 патентів і авторських свідоцтв СРСР.

Науково-педагогічний напрямок – розроблення наукових основ комплексної механізації для харчових і переробних галузей АПК.

 

Ковальов Олександр Іванович,

доцент, кандидат технічних наук, ст. науковий співробітник

Ковальов Олександр Іванович

Закінчив КТІХП (нині – НУХТ) у 1977 р., працює на кафедрі з 1980 р.

Кандидатську дисертацію захистив у 1988 р.

Читає курси:

 • Основи конструювання механізмів і машин;
 • Теорія механізмів і машин;
 • МНРТС робіт;
 • Теоретична механіка;
 • Опір матеріалів;
 • Моделювання технологічних систем.

Опублікував: 1 монографію, 28 статей, 8 методичних розробок, понад 60 тез на конференціях, має 16 патентів.

Науково-педагогічний напрямок – розроблення наукових основ комплексної механізації для харчових і переробних галузей АПК.

 

Костін Володимир Борисович,

доцент, кандидат технічних наук, заступник декана.

Костін Володимир Борисович

Закінчив КТІХП (нині – НУХТ) у 1974 році, працює на кафедрі з 1977 р.

Кандидатську дисертацію захистив у 1995 р.

Читає курси:

 • Теорія механізмів і машин;
 • Деталі машин;
 • Автоматизовані потокові лінії переробки використаної упаковки.

Опублікував 2 навчальних посібники, понад 60 наукових статей. Має понад 20 авторських свідоцтв і патентів на винаходи.

Науково-педагогічний напрямок – розроблення наукових основ комплексної механізації і автоматизації для харчових і переробних галузей АПК.

 

Костюк Володимир Степанович,

доцент, кандидат технічних наук, ст. наук. співробітник.

Костюк Володимир Степанович

Закінчив КТІХП (нині – НУХТ) у 1982 році., працює на кафедрі з 1987 р.

Кандидатську дисертацію захистив у 1989 році.

Читає курси:

 • Фізико-хімічні властивості пакувальних матеріалів;
 • Процеси і апарати переробки використаної упаковки;
 • Теорія механізмів і машин;
 • Деталі машин;
 • Теоретична механіка;
 • Опір матеріалів;
 • Складське господарство.

Опублікував 89 наукових праць, має 36 патентів і авторських свідоцтв.

Науково-педагогічний напрямок – розроблення наукових основ комплексної механізації і автоматизації для харчових і переробних галузях.

 

Кривопляс-Володіна Людмила Олександрівна,

доцент, кандидат технічних наук.

Кривопляс-Володіна Людмила Олександрівна

Закінчила НУХТ, працює на кафедрі з 2001 року. Кандидатську дисертацію захистила у 2007 році.

Читає дисципліни:

 • Гідравліка та гідро-пневмоприводи;
 • Основи наукових досліджень;
 • Розрахунок і конструювання обладнання;
 • Основи систем автоматизованого проектування;
 • Теорія механізмів і машин;
 • Обладнання для переробки використаної упаковки.

Опублікувала 45 публікацій, з них 24 наукові та 5 навчально-методичних.

Науково-педагогічні напрямки – науково-технічне обґрунтування процесів перевантаження вантажів у потоково-транспортних систем, розроблення наукових основ комплексної автоматизації та механізації для харчових та переробних галузей АПК.

 

Мироненко Світлана Михайлівна,

старший викладач.

Мироненко Світлана Михайлівна

Закінчила КТІХП (нині – НУХТ) у 1979 році, працює на кафедрі з 1979 року.

Веде заняття з дисциплін:

 • Основи конструювання механізмів і машин;
 • Обладнання для виготовлення упаковок;
 • Механізація навантажувально-розвантажувальних і складських робіт;
 • Фізико-хімічні методи обробки харчових продуктів.

Опублікувала в співавторстві 36 друкованих робіт, серед них 12 методичних розробок, 14 тез доповідей на конференціях, 16 статей. Має 2 авторських свідоцтва.

Науково-педагогічний напрямок – дослідження і розробка наукових основ механізації з метою оптимізації процесів пакувального обладнання.

 

Токарчук Сергій Володимирович,

доцент, кандидат технічних наук.

Токарчук Сергій Володимирович

Закінчив НУХТ в 2003 році, працює на кафедрі з 2004 року.

Захистив кандидатську дисертацію у 2009 році.

Опублікував 10 статей, 10 тез доповідей на конференціях.

Веде заняття з дисциплін:

 • Товарознавство пакувальних матеріалів і тари;
 • Технічна механіка.

Науково-педагогічний напрямок – моделювання процесів пакування та дослідження параметрів функціональних модулів пакувальних машин.

 

Юхно Михайло Іванович,

доцент, кандидат технічних наук.

Юхно Михайло Іванович

Закінчив КТІХП (нині – НУХТ) у 1972 р., працює на кафедрі з 1975 р.

Кандидатську дисертацію захистив у 1986 р.

Читає курси:

 • Механізація навантажувальних, розвантажувальних і транспортних робіт;
 • Монтаж, ремонт, експлуатація обладнання;
 • Розрахунок і конструювання обладнання для переробки.

Опублікував: понад 40 статей, 10 методичних розробок и понад 50 тез на конференціях, має 21 патент.

Науково-педагогічний напрямок – розроблення наукових основ комплексної механізації для харчових і переробних галузей АПК.

 

Якимчук Микола Володимирович,

професор, доктор технічних наук.

Якимчук Микола Володимирович

Закінчив УДУХТ (нині – НУХТ) у 1994 р., працює на кафедрі з 1998 р.

Кандидатську дисертацію захистив у 1998 р.

Читає курси:

 • Деталі машин;
 • Мехатроніка;
 • Мехатроніка 2;
 • Обладнання для переробки упаковки;
 • Пневматика і пневмоприводи.

Опублікував: 1 монографію, понад 30 статей, 10 методичних розробок, і 50 тез на конференціях, має більше 30 патентів.

Науково-педагогічний напрямок – розроблення наукових основ комплексної механізації для харчових і переробних галузей АПК.

 

Бойко Олексій Олегович,

доцент, кандидат технічних наук.

Бойко Олексій Олегович

Закінчив НУХТ у 2008 р., працює на кафедрі з 2012 р.

Кандидатську дисертацію захистив у 2015 р.

Читає курси:

 • Автоматизовані потокові лінії;
 • Деталі машин;
 • Основи систем автоматизованого проектування;
 • Теорія механізмів і машин.

Опублікував: 19 статей, 10 тез на конференціях, має 9 патентів.

Науково-педагогічний напрямок –створення замкнутих контурів вторинних енергетичних ресурсів у харчовихтехнологіях.

 

Деренівська Анастасія Василівна,

старший викладач, кандидат технічних наук.

Деренівська Анастасія Василівна

Закінчила НУХТ у 2008 р., працює на кафедрі з 2015 р.

Кандидатську дисертацію захистила у 2016 р.

Читає курси:

 • Виробнича логістика;
 • Механізація навантажувальних, розвантажувальних і транспортних робіт;
 • Обладнання для виробництва упаковки;
 • Основи наукових досліджень;
 • Основи розрахунку і конструювання пакувального обладнання;
 • Пакувальне обладнання;Розрахунок і конструювання пакувального обладнання;
 • Технологія і обладнання пакування.

Опублікувавла: 1 монографію в співвторстві, 40 статей, 30 тез на конференціях, має 35 патентів.

Науково-педагогічний напрямок –наукове обґрунтування параметрів обладнання для пакування сипкої продукції в картонні пачки.

 

Степанець Олег Іванович,

старший викладач, кандидат технічних наук.

Степанець Олег Іванович

Закінчив УДУХТ (нині – НУХТ) у 1994 р., працює в університеті з 1998 року, на кафедрі з 2015 р.

Кандидатську дисертацію захистив у 1998 р.

Читає курси:

 • Деталі машин;
 • Механізація навантажувальних, розвантажувальних і транспортних робіт;
 • Теорія механізмів і машин;
 • Технологія і обладнання для виробництва пакувальних матеріалів.

Опублікував: 5 статей, 1 методичні розробки, 7 тез на конференціях, має 2 патенти.

Науково-педагогічний напрямок – розроблення наукових основ комплексної механізації для харчових і переробних галузей АПК.

 

Ступак Юлія Олександрівна,

ассистент,

Ступак Юлія Олександрівна

Закінчила НУХТ у 2004 р., працює на кафедрі з 2008 р.

Читає курси:

 • Теорія механізмів і машин;
 • Монтаж, ремонт, експлуатація обладнання;
 • Фізико-хімічні методи обробки харчової продукції;
 • Фізико-хімічні методи обробки сировини і харчової продукції.

Опублікувала: 2 статті, 5 тез на конференціях, має 1 патент.

Науково-педагогічний напрямок – розроблення наукових основ комплексної механізації для харчових і переробних галузей АПК.

Навігація..