Про кафедру технічної механіки і пакувальної техніки

Кафедра здійснює підготовку фахівців за напрямом 6.050502 “Інженерна механіка” за спеціальностями: 7.05050206, 8.0505206 “Машини і технології паковання” та 7.0505207, 8.0505207 “Машини і ресурсозберігаючі технології переробки упаковки” за освітньо-кваліфікаційними рівнями «бакалавр», «спеціаліст», «магістр».

Таропакувальна індустрія світу використовує гігантські оборотні кошти. Сьогодні вони становлять близько 600 млрд. доларів США на рік. В Україні ця індустрія також знаходиться в стані розвитку, що потребує притоку висококваліфікованих фахівців. Понад 4000 підприємств вирішують проблему пакування продуктів харчування і товарів народного споживання.Підготовка фахівців за спеціальністю “Машини і технології паковання” частково забезпечує підприємства харчової і переробної промисловості і підприємства пакувальної індустрії.

Бурхливий розвиток пакувальної галузі за останні 50 років мав і продовжує мати свій зворотній прояв, оскільки тара і упаковка після виконання свого призначення підлягають переробці та утилізації. У розвинених країнах зроблені важливі кроки по збиранню, сортуванню і переробці цих відходів, однак в Україні ці технології політично і економічно загальмовані. Інтереси виробників харчової промисловості передбачають використання пакувальних матеріалів із паперу, картону, металу, дерева, скла, тощо.

Становлення переробної галузі не має альтернативи і потребує підготовки відповідних фахівців для розроблення технологій і обладнання по переробці використаної упаковки. Потреба у фахівцях переробної галузі постійно вивчається і прогнозується неухильне її зростання.

На це вказує створення відповідних державних і комерційних структур в Україні і інших державах Європи.

Кафедра має всі умови для підготовки висококваліфікованих фахівців промисловості та науково-педагогічних працівників.

Викладачами кафедри розроблені програми загально-інженерних дисциплін: “Теорія механізмів і машин”, “Деталі машин”, “Механізація НРТС-робіт”, а також фахових дисциплін “Технології і обладнання для виробництва пакувальних матеріалів”, “Основи конструювання і дизайн упаковок”, “Обладнання для виготовлення упаковок», “Технологія пакування і зберігання пакованої продукції”, “Технологія збирання, сортування і перероблення упаковки”, “Обладнання для перероблення використаної упаковки”, “Розрахунок і конструювання пакувального обладнання”, “Розрахунок і конструювання обладнання переробки упаковки”. Загалом викладається 36 дисциплін.

На кафедрі працює комп’ютерний клас із мережею сучасних обчислювальних машин. У навчальному процесі та наукових дослідженнях студенти мають можливість використовувати сучасне програмне забезпечення AutoCAD, MechanicalDesktop, КОМПАС-3D, Mathcad, FluidDRAW, FluidSim, APM WinMachine, Photoshop, Аrtioscad, Colorimpact.

За роки існування випускової кафедри підготовлено близько 300 спеціалістів.

Сьогодні до професорсько-викладацького складу кафедри входять 17 осіб – чотири професори, доктори технічних наук, 11 доцентів, кандидатів технічних наук, старший викладач і асистент.

За результатами рейтингового оцінювання структурних підрозділів університету з методичної та науково-дослідної роботи у 2007-2010 роках році кафедра посідає перші місця.

Навігація..