Кафедра технічної механіки і пакувальної техніки


Про кафедру

    Кафедра здійснює підготовку фахівців за напрямом 6.050502 “Інженерна механіка” за спеціальностями: 7.05050206, 8.0505206 “Машини і технології паковання” та 7.0505207, 8.0505207 “Машини і ресурсозберігаючі технології переробки упаковки” за освітньо-кваліфікаційними рівнями «бакалавр», «спеціаліст», «магістр». Детальніше...

Історія кафедри

Кафедра технічної механіки і пакувальної техніки має своїми витоками кафедру деталей машин, утворену в 1945 р. На той час нею завідував доцент І.П. Бердянський.

З 1949 до 1977 р. кафедру очолював доктор технічних наук, професор О.А.Кукібний. Детальніше...

 

Склад кафедри

Соколенко Анатолій Іванович,

завідувач кафедри, професор, доктор технічних наук, заслужений діяч науки і техніки України.

Закінчив у 1969 році КТІХП (нині – НУХТ).

Працює на кафедрі і в університеті з 1973 року. Докторську дисертацію захистив у 1988 році.

Протягом роботи в інституті та університеті був членом спеціалізованої вченої ради в університеті, членом експертної комісії ВАК України, членом експертної комісії ДАК Міносвіти і науки України, відповідальним редактором журналу “Харчова промисловість”.

Читав курси:

  • Теорія механізмів і машин;
  • Фізико-хімічні методи обробки продуктів харчування;
  • Математичне моделювання процесів пакування;
  • Математичне моделювання процесів переробки використаної упаковки.

Автор понад 480 наукових праць, у тому числі 12 монографій та підручників, має 160 авторських свідоцтв та патентів

Науково-педагогічний напрямок роботи – динаміка транспортно-технологічних систем харчових виробництв.

Викладацький склад...

Навігація..