Про кафедру Машини і апарати харчових та фармацевтичних виробництв

Кафедра здійснює підготовку фахівців за освітньо-кваліфікаційними рівнями «бакалавр», «спеціаліст», «магістр» із напряму 6.050503 «Машинобудування», за спеціальностями: 7.05050313, 8.05050313 «Обладнання переробних і харчових виробництв» (спеціалізації — «Обладнання бродильних виробництв»; «Обладнання хлібопекарських виробництв»; «Обладнання виробництв з перероблення м’яса та молока»), 7.05050314, 8.05050314 «Обладнання фармацевтичних та біотехнологічних виробництв».

До нових навчальних робочих планів уведено, крім базових, ще 25 нових дисциплін, які в основному, спрямовані на засвоєння комп'ютерних технологій при розрахунках, проектуванні і експлуатації технологічного обладнання. У зв'язку з цим кафедрою розроблені нові робочі програми та методичні розробки з усіх дисциплін. За останні роки кафедрою розроблено та опубліковано понад 30 методичних розробок для забезпечення ними студентів усіх форм навчання.

Викладачі кафедри читають лекції, ведуть практичні та лабораторні заняття, курсове проектування з дисциплін «Технологічне обладнання галузі» для технологічних спеціальностей: «Промислова біотехнологія», «Технології хліба, кондитерських, макаронних виробів та харчо концентратів», «Технології продуктів бродіння і виноробства», «Технології жирів і жирозамінників», а також «Технології зберігання, консервування та переробки м'яса» і «Технології зберігання, консервування та переробки молока».

У навчальному процесі використовуються спеціалізовані лабораторії бродильного та молочного виробництв, м’ясопереробної й хлібопекарської промисловості, фармацевтичної та мікробіологічної промисловості з представленими у них діючими зразками обладнання.

На кафедрі працює два навчальних комп'ютерних класи на базі сучасних персональних комп’ютерів. У навчальній та науковій роботі студенти використовують програми AutoCAD, Inventor та КОМПАС-3D для створення тривимірних моделей обладнання; систему моделювання двовимірних крайових задач механіки суцільних середовищ ELCUT; комплекс програм АРМ WinMachine - для автоматизованого проектування машин, програмний комплекс Flow Vision - для моделювання плинності рідин. У комп’ютерних класах використовується програмне забезпечення для демонстрації викладачем прикладів виконання завдань студентами.

В університеті працює спеціалізована вчена рада із захисту докторських дисертацій. Аспіранти та докторанти мають можливість захищати дисертаційні роботи за спеціальністю 05.18.12  «Процеси та обладнання харчових, мікробіологічних та фармацевтичних виробництв».

За роки існування кафедра підготувала близько 8500 спеціалістів. Значна частина випускників працює на керівних та інженерних посадах підприємств харчової, фармацевтичної та мікробіологічної промисловості.

Випускники кафедри – відомі вчені –ректор КТІХП, УДУХТ академік І. С. Гулий, перший проректор НУХТ професор В. Л Яровий, директор Інституту після дипломної освіти НУХТ С. Д. Дудко, професори Й. І. Сторіжко, І. Ф. Малежик, О. І. Некоз, відомі працівники харчової промисловості — генеральний директор об'єднання “Укрхлібпром” О. М. Васильченко, директор хлібокомбінату № 2 М. О. Ігнатенко, головний інженер ДПАТ “Київхліб” “Хлібокомбінат 11” В. П. Мась, головний механік ДПАТ “Київхліб” “Хлібокомбінат 12” М. П. Юрок, генеральний директор АТ “Київхліб” В. В. Череда, генеральний директор ЗАТ “Київська кондитерська фабрика ім. К. Маркса ” А. С. Дзіс, генеральний директор Київського колективного заводу “Росинка” В. О. Єрошенко, депутат Верховної Ради України, президент Федерації футболу України Г. М. Суркіс, генеральний директор ЗАТ “Укркондитер” С. А. Мироненко, директор дочірнього підприємства АТ “Київхліб” “Ремонтно-монтажний комбінат” А. Г. Данчук, головний механік ВАТ “Нововолинський хлібозавод” В. П. Пацюк, заступник головного інженера ВАТ “Поліссяхліб” О. В. Мудрик, директор ЗАТ “Золотоніський маслоробний комбінат” В. В. Кулініч, президент компанії “Бунге Україна” О.О.Жура.

Навігація..