Про кафедру машинобудування, стандартизації та сертифікації обладнання

Кафедра забезпечує загальноінженерну підготовку з провідних дисциплін фахівців-механіків за спеціальностями напрямку «Інженерна механіка» – «Обладнання переробних і харчових виробництв», «Обладнання фармацевтичної та мікробіологічної промисловості», «Машини і технології пакування», «Машини і технології переробки використаної упаковки»; фахівців-енергетиків за напрямками «Теплоенергетика» та «Енергомашинобудування», а також фахівців за напрямом «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології».

    Штат професорсько-викладацького складу кафедри 10 осіб, у тому числі 3 професора та 4 доцента. З кожним роком склад кафедри поповнюється молодими співробітниками — випускниками кафедри, а також досвідченими фахівцями інститутів Академії наук України.

     Аспіранти та докторанти мають можливість захищати кандидатські та докторські дисертації за спеціальностями: 05.18.12 «Процеси та обладнання харчових, мікробіологічних та фармацевтичних виробництв», 05.02.04 «Тертя та зношування», 05.02.09 «Динаміка та міцність машин».

   За роки існування кафедра підготувала понад 9000 спеціалістів. Значна частина випускників очолює служби механіків харчових виробництв, інших галузей промисловості.

    Випускники кафедри – відомі вчені: професор Національного університету «Поділля» М.С. Стечишин, професор Білостоцької політехніки З. Кондрат, завідувач кафедри Нацонального університету біоресурсів та природокористування України, проф. Ю.Г. Сухенко, професор Люблінської політехніки К. Лукасік, головний конструктор ВНДЦП В.О. Точковий, зав. лабораторії НДІ «Компресормаш» Ю.Л. Смертяк та інші.

    За результатами загально-університетського рейтингу показників науково-методичної та наукової діяльності в 2010 році кафедра посіла сьоме місце серед кафедр НУХТ.

Навігація..