Кафедра машинобудування, стандартизації та сертифікації обладнання


Про кафедру

Кафедра забезпечує загальноінженерну підготовку з провідних дисциплін фахівців-механіків за спеціальностями напрямку «Інженерна механіка» – «Обладнання переробних і харчових виробництв», «Обладнання фармацевтичної та мікробіологічної промисловості», «Машини і технології пакування», «Машини і технології переробки використаної упаковки»; фахівців-енергетиків за напрямками «Теплоенергетика» та «Енергомашинобудування», а також фахівців за напрямом «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології». Детальніше...

Історія кафедри

Кафедра була заснована в 1948 році, до 1972 р. мала назву кафедра технології металів. З часу створення і до 1980 р. кафедру очолював д. т. н., професор Г.О. Прейс. У 1980-1992 рр. керівником кафедри був д. т. н., професор М.А. Сологуб, з 1992 р. по 2005 — д. т. н., професор О.І. Некоз. Детальніше...

Склад кафедри

Штефан Євгеній Васильович,

професор, доктор технічних наук.

Штефан Євгеній Васильович

Освіта

Київський політехнічний університет 1980

Спеціальність:

Інженер-дослідник

Динаміка та міцність машин (базова освіта)

Механіка деформованого твердого тіла ( кваліфікаційний рівень PhD )

Процеси та обладнання харчових, мікробіологічних та фармацевтичних виробництв (кваліфікаційний рівень DSc )

Має досвід у проведенні навчального процесу з дисциплін

 • Технологічні основи машинобудування.
 • Теоретична механіка
 • Опір матеріалів
 • Технологія конструкційних матеріалів
 • Використання математичних моделей технологічних процесів у розрахунках елементів обладнання
 • Надійність та довговічність елементів машин
 • Основи САПР
 • Нові комп’ютерні технології

Напрями наукової діяльності:

 • підвищення надійності і довговічності обладнання харчової та переробної промисловості;
 • інформаційні технології проектування процесів та обладнання харчових виробництв;
 • визначення залишкового ресурсу елементів енергетичного устаткування;
 • наукові основи інформаційних технологій проектування елементів обладнання різного технічного призначення

Публікації:

Автор понад 200 наукових праць, у тому числі 3 авторських свідоцтв і патентів

Під його керівництвом захищена дві кандидатських дисертації.

Контакти:

044-297-84-47

Викладацький склад...

Навігація..