Історія кафедри інженерної та ком'ютерної графіки

Креслення є мовою техніки, а нарисна
геометрія – граматика цієї всесвітньої мови...

В.І. Курдюмов

Інженерна механіка

Кафедра інженерної і комп'ютерної графіки була створена у 1930 році – у рік, коли на базі Смілянського інституту цукрової промисловості, а також цукрової спеціальності Кам’янець-Подільського хімічного інституту був створений Київський інститут цукрової промисловості. Тоді кафедра мала назву «Кафедра нарисної геометрії і графіки». Її очолив доцент Б.Г.Фукс.

Аудиторія А-512

Годік Єфрем Ілліч

Це був період широкого розгортання в СРСР підготовки інженерних кад

рів для харчової промисловості. У 30-х роках викладачі кафедри разом з усім колективом інституту брали активну участь у створенні навчально-лабораторної бази, будівництві навчальних корпусів, успішно вирішували завдання становлення й удосконалення навчально-методичної й науково-дослідної роботи.

У 1940 році за конкурсом завідувачем кафедри був обраний Єфрем Ілліч Годік.

Велика Вітчизняна війна перервала мирну працю людей. Багато викладачів і студентів пішли на фронт. Інститут був евакуйований. Німецько-фашистські окупанти зруйнували всі навчальні корпуси інституту, житлові будинки, майстерні.

На лекції Годіка Є.І.

Осипішин Олександр Степанович

Після звільнення Києва, у грудні 1943 року, інститут відновив свою діяльність. Є.І.Годік знову був призначений завідувачем кафедри. Незважаючи на великі труднощі відбудови інституту в умовах післявоєнного часу, викладачі кафедри разом з усім колективом інституту своєю самовідданою працею забезпечили не лише створення необхідної навчально-лабораторної бази, але й розгортання у стислий термін усієї необхідної навчально-виховної, методичної й наукової роботи. У перші післявоєнні роки на кафедрі працювали шість викладачів, серед яких були такі видатні вчені й фахівці в галузі інженерної графіки як професор С.В. Розов, професор І.М. Могильний, доцент К.Г.Титов і ін.

Колекти в кафедри в короткий термін вирішив завдання забезпечення студентів учбово-методичними розробками й приступив до створення підручників і навчальних посібників, гостру потребу в яких зазнавали в той час усі технічні вузи країни. У 40-х роках Є.І. Годіком був виданий ряд навчальних посібників по технічному кресленню, що зіграли важливу роль у справі організації навчального процесу по графічних дисциплінах у вишах і технікумах.

Гандзюк Михайло Петрович

Велике значення для подальшого розвитку кафедри мали науково

-методичні розробки викладачів, пов'язані зі створенням моделей складальних виробів і деталей, наочних приладь по нарисній геометрії й кресленню.

Лисянський Віктор Маркович

Діяльність кафедри у 50-х і 60-х роках характеризується широким розгортанням науково-дослідної, методичної і навчально-виховної роботи. Співробітниками кафедри приділя

лася значна увага розробленню та виданню навчально-методичної літератури, підручників та навчальних посібників. Так, ще у 1949 р. вийшов підручник Є.І. Годіка “Техническое черчение”.

Верхола Арнольд Павлович

Великою заслугою кафедри стала (з 1955 по 1974 рік) публікація книги Є.І. Годіка «Справочное руководство по черчению», яка витримала чотири видання, опублікування ряду наукових статей викладачів у журналах і наукових збірниках. На кафедрі були створені наукові семінари з проблем інтенсифікації навчального процесу (під керівництвом Є.І.Годіка) й по багатомірній геометрії (під керівництвом Г.Ю.Дмитренка). Відкрита аспірантура.

О.С.Осипішин на співбесіді по динамічних альбомахАспірантуру закінчили й захистили кандидатські дисертації викладачі кафедри О.С.Осипішин, К.Л.Норкін, М.Т.Холодний, В.М.Лисянський, М.П.Гандзюк, О.О.Ткаченко, А.П.Верхола,  Г.Ю.Дмитренко. Вагомий внесок у розвиток кафедри зробили І.І.Сагань та В.Т.Гаряжа. На кафедрі був створений навчальний фільм «Разъемные и неразъемные соединения деталей» (автори сценарію В.М.Лисянський і О.С.Осипішин), тексти лекцій по кресленню в магнітофонному записі.

Буксо Тетяна АндріївнаПо науково-методичній роботі кафедра зайняла одне з провідних місць серед відповідних кафедр вишів республіки. Мінвузом УРСР вона була виділена базовою по технічному кресленню. Є.І.Годік керував Київським міським об'єднанням викладачів кафедр нарисної геометрії і графіки, був головою експертної комісії з графічних дисциплін при Мінвузі УРСР і членом експертної комісії з графічних дисциплін ВАК Мінвузу СРСР. Г.Ю. Дмитренко в цей час був членом бюро науково-методичної секції викладачів нарисної геометрії і графіки м.Києва, брав участь у роботі редакційної колегії республіканського збірника з прикладної геометрії та інженерної графіки.

Заречанська Валентина ЛаврентіївнаУ 70-х роках колектив кафедри провів чималу роботу з поліпшення організації й планування самостійної роботи студентів, розробленню нормативів часу на виконання студентських завдань, по впровадженню в навчальний процес нових технічних засобів, серед яких: електрифіковані пристрої для читання складальних креслеників, «Ролик» для контролю знань студентів, слайди по окремих розділах курсу нарисної геометрії, динамічні альбоми по читанню складальних креслеників, проекційному кресленню, нарисній геометрії тощо. Динамічні альбоми (автори: Є.І.Годік, О.С.Осипішин,  В.Л.Зарічанська,  Н.А.Синюк, Т.А.Буксо,  А.Т.Гармаш) експонувалися на ВДНГ СРСР і ВДНГ УРСР. Є.І.Годік визнаний гідним бронзової медалі ВДНГ СРСР і весь авторський колектив нагороджений дипломом ВДНГ УРСР і грошовою премією.

Багаторічна плідна праця на кафедрі таких викладачів, як В.М.Лисяньский, Н.А.Синюк, Т.А.Буксо, В.Л.Зарічанська, К.К.Маренко,  Л.Г.Михайлова й ін., сприяла акумулюванню великого, досить цінного досвіду навчально-виховної і методичної роботи, формуванню необхідних навичок педагогічної майстерності у молодих викладачів.

Павлова (Синюк) Наталія Олексіївна Гармаш Августина Трофимівна Маренко Катерина Капітонівна Михайлова Лариса Григорівна Резніченко Володимир Сапронович Ілліна Світлана Іванівна

У період з 1972 р. по 1983 р. витримав п’ять видань підручник для вищих технічних навчальних закладів “Техническое черчение”, у складі авторського колективу якого були Є.І.Годік, В.М.Лисянський, В.Є.Михайленко, А.М.Пономарьов. Це видання багатоДмитренко Григорій Юхимович років було одним із основних підручників з креслення для вищих навчальних закладів Радянського Союзу.

Вагомий внесок в удосконалення навчально-лабораторної бази, оснащення навчального процесу наочним приладдям зробили зав. лабораторією К.Є.Архангельська, зав. лабораторією В.А.Ятченко, лаборанти Г.А.Бондаренко, Р.К.Веснівська.

У 1978 р. кафедру очолив Григорій Юхимович Дмитренко,  з 1980 р. по 1988 р. кафедрою завідував Іван Федорович Малежик, а з 1988 р. по 1990 р. – знову Г.Ю. Дмитренко

У навчальному процесі активно застосовувались технічні засоби навчання. При читанні лекцій використовувалось навчальне телебачення. В.М. Богданов розробляв сценарії навчальних фільмів по нарисній геометрії і створений під його керівництвом телевізійний навчальний фільм «Позиційні задачі» успішно демонструвався студентам. У цей період ведеться наукова робота по господарських договорах з підприємствами. Наукова розробка по створенню нової конструкції установки для сушіння молочного цукру Р3-ОСС доцента Л.О.Орлова й інженера В.Л.Ярового представлена на ВДНГ СРСР і ВДНГ УРСР, автори визнані гідними срібної й бронзової медалі і премій ВДНГ СРСР. Економічний ефект від впровадження цієї установки лише у 1979 р. склав більше 1 млн. 300 тис. карбованців.

.Малежик Іван Федорович Богданов Володимир Миколайович Орлов Леонід Олексійович Пишняк Віктор Васильович

Під керівництвом доцента В.В. Пишняка  розроблений та впроваджений у виробництво на багатьох цукрових заводах країни апарат прогресивної преддефекації Р3-ППА. Економічний ефект одержаний від впровадження одного апарата на цукровому заводі потужністю 3000 т. цукру на добу становить від 30 до 45 тис. крб. у рік. Макет апарату демонструвався на ВДНГ УРСР та ВДНГ СРСР. Автори нагороджені срібною та бронзовою медалями ВДНГ СРСР.

Ткачук Ростислав Арсентійович Криворотько Володимир Михайлович Осауленко Юрій Володимирович

Р.А.Ткачук  розробив і запровадив на Новоселецькій харчосмаковій фабриці плівковий випарний апарат для згущення фруктових соків, який дав економічний ефект в розмірі 45 тис. крб.

В.М. Криворотьком,  який займався дослідженнями в галузі тертя і зношування, були запропоновані оригінальні методики визначення шорсткості поверхонь спряжених деталей прецизійних пар у процесі ix роботи та оцінки захисних властивостей рідких діелектриків (палив). Запропонована ним захисна композиція НГ-204У, як присадка до дизельного палива, тільки на одному підприємстві дала економічний ефект в розмірі 16,5 тис. крб. на рік.

Ю.В. Осауленко займався дослідженням, оптимізацією і удосконаленням процесів ректифікації фурфурольних розчинів на основі методів математичного моделювання. Економічний ефект від впровадження основних фурфурольних колон на Кропоткінському хімічному і Андижанському гідролізному заводах становить 60 тис. і 33 тис. крб. на рік.

В удосконалюванні наукової й навчальної роботи кафедри важливе значення мали наукові розробки викладачів як у теоретичній, так і в прикладній галузях. Значно підвищився науковий потенціал кафедри. В.М.Лисянський захистив докторську дисертацію, В.М.Геращенко, І.Ф.Степанець  й Р.А.Ткачук – кандидатські дисертації. Серед викладачів кафедри більше половини мають вчені ступені й вчені звання.

Геращенко Віталій Миколайович Степанець Іван Федотович Коваленко Борис Дмитрович Нигора Володимир Миколайович

У 1989 р. у видавництві “Машиностроение” під керівництвом В.М.Богданова вийшов із друку довідник “Справочное руководство по черчению”, у написанні якого брали участь викладачі кафедри: І.Ф.Малежик, А.П.Верхола, Г.Ю.Дмитренко, Б.Д.Коваленко, В.М.Нигора, Р.А.Ткачук. Довідник відзначався своєю універсальністю. У ньому були вміщені розділи з нарисної геометрії та креслення, необхідні студентам при вивченні не лише графічних дисциплін, але й загально-інженерних та спеціальних дисциплін, які викладаються на старших курсах. Крім того, довідник містив значну кількість даних, які з успіхом використовувалися у практичній діяльності інженерно-технічних робітників.І.Є.Маслов та В.М.Галущенко разом із співробітниками кафедри розглядають проект нової сушильної установки

Зросла кількість студентів, що займалися на кафедрі науковою роботою. Особливо активно проявили себе студенти В.Р.Лелюк, В.І.Войцих, В.В.Пишняк, І.Є.Маслов, В.М.Галущенко  (науковий керівник доцент Л.О.Орлов). Серед кращих традицій кафедри– систематична робота СНТ й щорічні предметні олімпіади «Студент і науково-технічний прогрес». Організацією олімпіад і студентської наукової роботи на кафедрі успішно займалася К.К.Маренко.

Л.Б. Маєвська,  М.В. Товстоган, В.Ф. Ніколаєнко  та інші викладачі кафедри брали участь у розробленні карток безмашинного контролю знань студентів, розробляли методичні посібники для самостійної роботи студентів.

 Маєвська Людмила Борисівна Товстоган Марина Віталіївна Ніколаєнко Володимир Федорович

У 80-і роки для прискорення розробки нової техніки, автоматизції конструкторсько-технологічних робіт та ефективного оброблення та випуску креслярсько-конструкторської документації на підприємствах машинобудівної галузі стали застосовувати електронно-обчислювальні машини (ЕОМ), які серійно виготовлялися в СРСР. Програмне забезпечення цих ЕОМ дозволяло формувати електронні кресленики виробів, що проектуються. Комп’ютерна графіка входила до переліку дисциплін, потрібних фахівцю на виробництві.В.М.Нигора проводить заняття у лабораторії машинної графіки

В.М.Вороніна (ліворуч) та І.М.ГнусінаУ цей час (1988 р.) на кафедрі була створена лабораторія машинної графіки, електронне устаткування якої (комплекс "АВТОГРАФ‑840") обслуговували старший інженер І.М. Гнусіна та оператор В.М. Вороніна. Для студентів механічних та енергетичних спеціальностей були розроблені курси «Основи машинної графікиа» та «Основи конструювання та САПР», які викладали В.М. Нигора та В.М. Криворотько.

У 1991 р. кафедрі було виділено окреме приміщення, у якому був розгорнутий комп’ютерний клас на базі ЕОМ СМ1420виробництва Київського заводу «ВУМ» з процесором СМ4П. Завідував класом В.М. Нигора. Обслуговували систему інженери В.П. Нікітін та С.І. Артемчук. У навчальному процесі використовувалася графічна система «Базис-СМ» з векторними моніторами. Читали курс лекцій з машинної графіки та проводили практичні заняття В.М. Нигора та В.Г. Серпученко.  Студентські графічні роботи роздруковувалися двома векторними графопобудовниками формату А1.Серпученко Вадим Геннадійович

З 2004 р. у навчальному процесі використовуються персональні комп’ютери з операційною системоюWindows.

Верхола Арнольд ПавловичУ 1990 р. кафедра змінила назву на «Кафедра інженерної графіки» – ця назва найточніше відображала суть та зміст тогочасної графічної підготовки студентів.

З 1990 р. по 2005 р. кафедру очолював Арнольд Павлович Верхола, який у 1990 р. захистив докторську дисертацію на здобуття вченого ступеня доктора педагогічних наук на тему “Дидактичні основи оптимізації процесу навчання дисциплінам вуза”.

У цей період викладачі кафедри зробили істотний вклад в удосконалення навчальних програм, змісту лекційних курсів і практичних занять. Велика робота проведена по розробленню структурно-логічних схем і технологічних карт по курсах, що читалися. Посилено увагу питанням виховної роботи серед студентської молоді – більшість викладачів кафедри були наставниками академічних груп.

У 1994 р. у видавництві “Вища школа” вийшов “Словник з креслення” А.П. Верхоли. У 2001 р. у видавництві «Техніка» вийшов довідник “Інженерна графіка”, співавторами якого були В.М. Богданов, А.П. Верхола, Б.Д. Коваленко, В.М. Нигора, Р.А. Ткачук.

У зв’язку зі зменшенням аудиторного навантаження студентів перед колективом кафедри постало завдання підвищення ефективності навчання. Викладачі кафедри Н.І. Бадаєва, В.М. Лобко, О.А. Антонов,  В.В. Пишняк, Р.А. Ткачук, В.М. Нигора, Ю.В. Осауленко, Б.Д. Коваленко, В.М. Богданов, В.Г. Серпученко, О.В. Омельченко під керівництвом А.П. Верхоли розробили велику кількість методичних посібників для студентів по вивченню дисциплін кафедри.

Бадаєва Надія Іванівна Лобко Віктор Михайлович Антонов Олександр Анатолійович Омельченко Олександр Васильович

З 2005 р. на посаді керівника кафедри працював Олександр Юхимович Шевченко,  з 2008 р. – Борис Дмитрович Коваленко, а з 2010 р. – Володимир Миколайович Нигора. У 2012 р. кафедру очолив Володимир Михайович Криворотько. 

  Шевченко Олександр Юхимович Коваленко Борис Дмитрович Нигора Володимир Миколайович Криворотько Володимир Михайлович

У 2006 р. докторські дисертації захистили В.М. Нигора та О.Ю. Шевченко.

У 2012 р. дисертацію на звання кандидата технічних наук захистила Н.М. Романченко, а в 2013 р. – А.М. Коцюбанський. Готує до захисту дисертаційну роботу В.П. Кавун.

Романченко Наталія Миколаївна Коцюбанський Андрій Миколайович Кавун Віталій Петрович

Іванова Людмила ІллівнаУ зв’язку з інтеграцією комп’ютерних технологій у процес розроблення технічних креслеників технологічного обладнання у 2011 р. кафедра була переіменована на «Кафедру інженерної і комп’ютерної графіки».

Ковальова Наталія ІгорівнаУ 2005, 2006 і 2007 рр. у серії “Вища освіта в Україні”, виходили з друку навчальні посібники за науковою редакцією професора А.П. Верхоли, згодом професора Б.Д. Коваленка, співавторами яких були Р.А.Ткачук і В.М. Нигора.

У 2008 р. у серії “Українська книга” (видавництво “Каравела”) за редакцією професора Б.Д. Коваленка вийшов навчальний посібник “Інженерна та комп’ютерна графіка” у співавторстві з Р.А. Ткачуком і В.Г. Серпученком.

Разом з фундаментальними виданнями кафедрою щорічно видаються конспекти лекцій, методичні посібники, методичні рекомендації, збірники індивідуальних завдань, картки програмованого контролю та інші навчальні матеріали, участь у підготовці яких беруть усі викладачі кафедри. Значний вклад у цьому напрямі роботи зробили Н.І. Ковальова  та Л.І. Іванова. Джурик Олена Віталіївна

Бойко Олексій ОлеговичЗ 2006 р. В.Г. Серпученко читає лекційні курси за допомогою мультимедійної техніки. У 2008 р. О.А. Єщенко також читала курс лекцій з інженерної графіки за допомогою мультимедійної техніки. З 2010 р. професор В.М. Нигора викладає нові дисципліни: «Основи ергономічного проектування» та «Стандартизація, сертифікація і інформаційний захист програмних засобів», що базуються на принципах інженерної і комп’ютерної графіки. У співавторстві з викладачами кафедри В.М. Нигора розробив та підготував до видання навчальний посібник з названих дисциплін.

У 2013-2014 н. р. на кафедрі працює О.О. Бойко. 

З 2013 р. курс інженерної і комп’ютерної графіки англійською мовою викладає О.В. Джурик. 

Щорічно на кафедрі проводиться перший тур загальноукраїнських студентських олімпіад з нарисної геометрії. Цікаві задачі для олімпіади готує професор П.П. Загородній. 

Загородній Петро Павлович Волевач Світлана Володимирівна Кононенко Олексій Степанович

Протягом багатьох останніх років на кафедрі працюють завідувач лабораторією О.С. Кононенко  та старший лаборант С.В. Волевач, які зробили значний внесок у здобутки кафедри.

Викладачі і співробітники кафедри вписали славні сторінки в історію нашого університету. На всіх етапах його розвитку вони робили свій вагомий внесок у справу підвищення якості підготовки фахівців та зміцнення зв'язку навчального процесу з виробництвом.

 Самостійна робота студентів

Навігація..