Історія факультету

Освіта є те, що зялишається після того, коли забувається все, чому нас  вчили

Альберт Эйнштейн.

Історичні витоки факультету сягають другої половини ХІХ століття, коли на теренах Російської імперії навчальні заклади починають підготовку технічних фахівців із теоретичними знаннями процесів і апаратів цукрового виробництв, практичними навиками експлуатації механічного устаткування.

Цей період відзначався бурхливим розвитком цукрової промисловості в Україні. На той час виробництво цукру стрімко зростало, кількість підприємств в галузі збільшилося з 6 цукроварень в 1830 р. до 203 цукрових заводів в 1914 р.

Впровадження технологій виробництва цукру з буряка потребувало реалізації складних технологічних процесів в апаратах та іншому механічному устаткуванні. Перехід від напівкустарного виробництва цукру на цукроварнях з цукру-серцю до високопродуктивного промислового виробництва цукру з буряка мав наукове та технічне підгрунття. На той час технічно були реалізовані у промислових зразках вдосконалені парові машини, вакуум-апарати, мішкові фільтри, випарні апарати, які працюють під розрідженням, фільтр-преси, дифузійні батареї, центрифуги, сушарки цукру, пакувальні машини.

Учбовий та механічний корпуси інституту в 30-ті роки

Збільшення кількості цукрозаводів та зростання технічного рівня оснащення, потребувало забезпечення виробництва кваліфікованими робітниками, інженерними спеціалістами та професійними управлінцями, підготовка яких і розпочалася в 1884 р. з відкриттям Смілянських технічних класів.

Період становлення підготовки спеціалістів з механічного устаткування цукрових заводів припадає на початок ХХ ст., коли на базі технічних класів був створений хіміко-технологічний технікум, який у 1929 р. реорганізовано у Смілянський цукровий інститут, в якому діяло і механічне відділення.

Декан механічного факульттету Кац Я Е. 1930-31

У 1930 р. починається новий етап розвитку підготовки механіків з обладнання цукрових виробництв на механічному факультеті в складі Київського технологічного інституту цукру.

Під час становленя факультету в 1930-3 рр. деканами працювали Голуб С.І., Кац Я.Е., Чорненький Д.Г. У цей період відбувається формування контингенту студентів та викладачів. До переведених з м.Сміли студентів-механіків приєднуються студенти механічних факультетів Полтавського м’ясного інституту, Воронезького хіміко-технологічного інституту харчової промисловості.

Наполеглива робота проводиться по набору першокурсників, які в ті роки складали біля 70 осіб. Комплектування студентів першого курсу в основному відбувалося за рахунок випускників робфаків, парт- та профтисячників.

Декан механічного факульттету Чорненький Д.Г

У 1931 р. за підтримки Головцукру розпочалося будівництво навчальних корпусів інституту, де активно працювали й студенти механічного факультету.

На факультеті відразу була розгорнута робота з підготовки науково-педагогічних кадрів, від яких залежав рівень знань і кваліфікація майбутніх випускників.

У створену в 1933 р. аспірантуру за рекомендаціями кафедр були направлені кращі випускники. Одними з перших дисертації на здобуття вченого ступеня кандидата технічних наук захистили Г. М. Знаменський, І.М. Ватник, В.Д. Попов, М. О. Бузикін, П. О. Вечерський.

Розбудова різних галузей харчової промисловості дозволила в 1933 р. розпочати підготовку інженерів-мехініків для спиртового виробництва, яку очолив професор Кіров О.О., а згодом і для крохмало-паточного.

У 1934 р. факультет очолив кандидат технічних наук Гейштовт Матвій Андрійович, заступником декана працював Федоров П.Д.

Декан механічного факультету Гейштовт М А 1934-37

Гейштовт М.А. плідно працював на науковій ниві і впровадив численні розробки в галузі апаратурного оформлення цукрового виробництва на ділянках випарки та вакуум-апаратів. Згодом професор Гейштовт М.А. очолив кафедру механічного устаткування.

На факультеті створювались наукові школи які працювали над вдосконаленням процесів та розробкою нових машин і апаратів харчових виробництв.  Науково-дослідний завод цукрового виробництва 1936р

Студенти мали можливість освоювати практичні навички в науково-дослідних заводах цукрового та спиртового виробництвах, які функціонували в стінах інституту.

Після низки реорганізацій навчальних закладів до складу механічного факультету приєдналися факультет механізації сільського господар

ства Білоцерківського сільськогосподарського інституту, цукрове відділення Львівського політехнічного інституту та ін.

Студентський та викладацький колектив факультету активно залучався до спорудження навчальних та допоміжних споруд інституту. Розширюється гуртожиток, будується механічний корпус, який в 1935-36 н.р. успішно здається в експлуатацію.

Великого громадського значення у ті часи набули соціалістичні змагання між різними трудовими колективами. У Всесоюзному змаганні вузів інститут неодноразово нагороджувався почесними грамотами та першими преміями. За результатами соцзмагань серед академічних груп факультетів у 1935-36 р. переможцем було визнано студентську групу, парторгом якої був відмінник навчання Воскобойник А.І., профоргом Бондаренко І.Х.

Поряд з навчанням студенти факультету активно брали участь в художній самодіяльності, організовували хоровий гурток та духовий оркестр, який очолював у ті роки студент 4 курсу Сидоренко М.П. Представники факультету брали участь в оглядах художньої самодіяльності і займали 1 місце в олімпіаді самодіяльного мистецтва серед вищих навчальних закладів м.Києва.

Декан механічного факультету Терентьев Б Є 1938-39рр

У 1938 р. на посаду декана було призначено доцента, к.т.н. Терентьева Баяна Євгеновича, який очолював кафедру «Деталей машин».

Велика увага приділялася загальноінженерній підготовці спеціалістів, студенти мали значні практичні навики, які вони набували у механічних майстернях та дослідних цукрових та спиртових заводах.

В авангарді студентського колективу факультету стояли активісти партійної, комсомольської та профспілкової організацій студентів. Великою підтримкою колективу студентів користувався профорг механічного факультету Шліпченко З.С.

Студенти факультету беруть активну участь в гуртку ТСО Авіахіму, які були популярні на той час у Радянському Союзі та сприяли укріпленню обороноздатності країни.

Випуск спеціалістів на механічному факультеті в 40-х роках складав біля 100 осіб, серед них не лише відомі в подальшому керівники підприємств, а й працівники партійних організацій та державні діячі.

З 1939 р. механічним факультетом керує доцент, к.т.н. Федоров П.Д., у післявоєнні роки він був призначений директором інституту.

Декан механічного факультету Федоров П Д 1939-41рр

Навчальний процес у той період проводили видатні вчені професори Киров О.О., Гейштовт М.А., Зелькман І.Ф., Швець І.Т., Фукс А.А., Мінц І.Б, Обремький А.П., доценти Знаменський Г.М. Кичигін М.А., Нарбут П.П., Вюнек Д.Т., Фельдштейн Є.М. Вюнек Д.Т., Пулікавський В.А.

Особлива увага приділялася практичній підготовці студентів, які проходили практику на закріплених за інститутом цукрових та спиртових заводах республіки. Спеціальні кваліфікаційні комісії приймали у них іспити на рівень опанування професіями випарника, апаратника, батарейника тощо. Студенти-практиканти старших курсів призначалися на посади начальників змін, змінних інженерів, теплотехніків тощо.

Активну участь студенти брали в роботі по підготовці стінгазети «Центрифуга», де висвітлювались найважливіші події з організаційного, навчального та політико-виховного життя студентів механічного факультету.

Лабораторне заняття з гідравліки 1940р

Особливу увагу приділяли спортивно-масовій, оборонній роботі, велика увага приділялась військово - патріотичному вихованню студентів. З числа студентів було підготовлено льотчиків, стрільців – радистів, парашутистів, медсестер та інших військових спеціалістів. Лише в 1939 р. оволоділи спеціальністю кулеметника 116 осіб, стрільця - радиста - 33 особи, а в автошколі навчалось 57 осіб, у школі стрільців І та ІІ ступеня навчалось 189 осіб.

Для проведення занять з фізкультури i спорту студенти мали в своєму розпорядженні добре обладнаний спортивний комплекс із спортивною залою, стадіоном з футбольним полем, волейбольним майданчиком, біговими доріжками та спортивними спорудами.

З перших днів Великої Вітчизняної війни вірні своєму патріотичному обов’язку студенти і викладачі факультету зводять фортифікаційні споруди біля Києва, беруть участь у винищувальному батальйоні, а згодом більшість студентів стали на захист Батьківщини. У рядах добровольців були, зокрема, викладачі М. О. Бузикін, П. О. Вечерський, В. Д. Попов.

Зразки патріотизму проявляли студенти нашого факультету. У своїх заявах до райкому комсомолу вони просили відправити їх на фронт. Студент 5 курсу факультету К.К.Романов у своїй заяві писав: «Я маю відстрочку до захисту диплома, але чекати не можу. Усі сили й знання, а якщо потрібно буде, то й життя віддам за справу народу. Прошу негайно направити мене до діючої армії – бити ворога».

Комсорга 2 курсу факультету Л.А. Резніченко було дислоковано у тил німецько-фашиських загарбників. Вона воювала проти ворога в другому загоні партизанської бригади Героя Радянського Союзу К.С.Заслонова і нагороджена медалями за бойові заслуги.

Евакуйовані спеціалісти факультету працювали в тилу на оборонних заводах.

Доцент Г.М. Знаменський, працюючи головним інженером одного з оборонних підприємств, організував виробництво мін і домігся збільшення їх випуску у два рази за рахунок зменшення витратності електроенергії та різального інструменту. Доцент М.А. Кондак виконував роботи з модернізації Челябінського фармацевтичного заводу.

Факультет разом з університетом працював в евакуації – спочатку в м. Воронежі на базі хіміко-технологічного інституту харчової промисловості, а з 1942 р. – у м. Бійськ Алтайського краю.

Відбудова інституту 1944р

Після звільнення Києва, за наказом Наркомату освіти, з січня 1944 р. у приміщенні Центрального наукво-дослідного інституту цукру на вулиці Лютеранській починає відновлювати свою діяльність інститут та механічний факультет.

У перші повоєнні роки студентами-першокурсниками стало багато вчорашніх воїнів, серед яких Г.С. Демчук, Г.Ю. Дмитренко, В.Т. Гаряжа, І.І. Сагань, І.С. Скрипко, В.О. Аністратенко, В.С. Фурс, І.М. Головенцов, А.М. Чорний, О.А. Руденко-Грицюк, Є.Ф. Прищепов.

У ті роки факультетом керував доцент, к.т.н. Г.М. Знаменський. За короткий термін були розроблені навчальні плани, встановлена послідовність вивчення дисциплін, активізовано наукову та науково-методичну діяльність викладачів.

Декан механічного факультету Знаменський ГМ 1944

Студенти в поза навчальний час активно працювали на відновлені будинків та побудові нових корпусів інституту по вулиці Володимирській. За ініціативи комсомольців 5 групи 1 курсу факультету були взяті забов’язання щотижня відпрацьовувати на будівництві міста одну годину, а під час літніх канікул група один місяць трудилася на будівництві інституту. Приклад був наслідуваний іншими групами і було сформовано 12 студентських бригад: землекопів, каменярів, штукатурів, столярів, підсобних робітників.

Поступово оснащуються навчальними приладами та устаткуванням кабінети та лабораторії інституту.

Наполегливо студенти факультету оволодівали знаннями фундаментальних та спеціальних дисциплін. Стипендіями ім. Сталіна відзначалися відмінники навчання студенти 2 курсу - Коваль А.В., Кіль І.А., студенти 4 курсу - Крамарський М.О., Костенюк О.М., Білоконь І.О.

Активним учасником та організатором гуртків художньої самодіяльності, літературних диспутів був заступник секретаря комітету комсомолу інституту, відмінник навчання, студент механічного факультету Ілля Кіль. Великою популярністю користувалися виступи Іллі Кіля під час комсомольських вечорів відпочинку. Художнім керівником драматичного гуртка та театралізованих постановок був студент театрального інституту Анахлій Решетников, який згодом став заслуженим артистом УРСР.

Декан механічного факультету Бузикін МО 1951

З 1948 по 1960 рр. деканом факультету працював доцент М.О. Бузикін, заступником був старший викладач І.М. Ніколайчук. Поступово розвивалась науково-дослідна робота. Дисертацію на здобуття вченого ступеня доктора технічних наук захистив Г. М. Знаменський. Ним були написані підручники «Насоси, компресори, вентилятори» та «Технологическое оборудование свеклосахарных заводов», які стали надійними помічниками інженерно-технічним працівникам цукрової промисловості у часи повоєнної відбудови господарства.

Поряд із навчальною, інтенсивну наукову діяльність розгорнув доцент В. Д. Попов. Захищена ним дисертація на здобуття вченого ступеня доктора технічних наук поклала початок становленню наукової школи з дослідження тепломасообмінних процесів. Він доклав немало зусиль на терені підготовки наукових кадрів, здійснював наукове керівництво дослідною роботою аспірантів В.Т. Гаряжі, І.С. Гулого, І.А. Білоконя, Г. С. Демчука, І. І. Саганя, О.А. Недужко, Д.Є. Сінат-Радченка, В.П. Тройна, С.І. Сіренка, А.М. Чорного, які успішно захистили дисертації на здобуття вченого ступеня кандидата технічних наук.

Велику роботу в організації студентської профспілкової організації з налагодження побуту, підтримки матеріального стану студентів проводив студент 4 курсу факультету, голова профспілки інституту Микола Сологуб. За відмінні результати в соціалістичному змаганні та активну і плідну роботу М. Сологуб у 1950 р. нагороджується Похвальним листом Міністерства харчової промисловості СРСР.

Похвальний лист студента відмінника навчання Сологуба М.А. 1950р

Духовий оркестр факультету під керівництвом В. Білявського, що складав основу інститутського оркестру, був удостоєний звання народного, займав призові місця у конкурсах. У 1957 р. танцюристи факультету Б. Матвієнко, К. Стефогло, В. Ткаченко виступали на 6-му Всесвітньому фестивалі молоді та студентів у Москві. Традиційно щоосені проводилися огляди самодіяльності першокурсників, а щовесни вечори День факультету які перетворились у справжні свята усього колективу.

Виступ духового оркестру

Активно розвивається фізична культура, студенти факультету беруть участь у спортивних секціях з боксу, легкої атлетики, гімнастики, фехтування, волейболу, футболу, мотокросу. Вони були учасниками в різного роду спортивних змаганнях на першість м. Києва та республіки. Лише за 1949-50 навчальний рік отримали спортивні 2-й та 3-й розряди студентка Галинська - з волейболу та гімнастики; Белорусова – баскетбол, волейбол; Антонов – футбол; Руденко – гімнастика; студент 2 курсу Василенко Г. став чемпіоном інституту з фехтування та отримав 3-й розряд.

У 1960–1974 рр. очолював механічний факультет доцент Г.С. Демчук, його заступниками були старший викладач І.М. Ніколайчук, асистенти Й.І. Сторіжко та М.І. Краснопольський.

Зросли вимоги до вищої школи, що значно вплинуло на зміст роботи колективу факультету, удосконалення структури, розширення напрямів підготовки фахівців. У навчальні плани увійшли нові дисципліни, було підвищено рівень навчально-методичної, науково-дослідної роботи, зміцнено навчальну та виробничу базу факультету. З кожним роком зростав вплив деканату на діяльність колективу факультету. Міцнів авторитет механічного факультету.

Механічний факультет був родоначальником інших інженерно-технічних факультетів. З метою удосконалення організаційної структури у 1963 р. із складу механічного факультету виокремився факультет теплоенергетики і автоматизації харчових виробництв.

На той час до складу факультету входило чотири кафедри: спецобладнання, матеріалознавства та технології машинобудування, деталей машин, опору матеріалів. У організації та проведенні навчального процесу та виконанні науково-дослідної роботи брали участь 72 викладачі: 7 професорів, докторів технічних наук, 38 доцентів, кандидатів наук.

У 1963-64 навчальному році на факультеті відкрито вечірнє та заочне відділення де проводилася підготовка спеціалістів з машин і апаратів харчових виробництв без відриву від виробництва. Студентський колектив складався з більше 800 студентів денної форми навчання та близько 400 вечірньої та заочної форми.

Декан механічного факультету Демчук ГС 1960р

Велика увага на кафедрах факультету приділялася науковим дослідженням, результати яких впроваджувались у народне господарство. Викладачі факультету розробляли до 40 госпдоговірних тематик. На Верхнячському цукрозаводі була впроваджена нова сушка цукру (виконавці доц. М.О. Бузикін, асп. Л.О. Орлов), Лучанський цукрозавод – новий метод підйому та миття буряків (доценти З.С. Шліпченко, І.Г. Зеленюк).

З 1964 р. викладачі почали використовувати у навчальному процесі технічні засоби навчання – кінофільми з окремих розділів програм дисциплін. Належне фінансування сприяло створенню класів обчислювальної техніки, оснащених сучасними на той час електронно - обчислювальними машинами «Промінь», «Наірі», «Мир-2».

Лист-подяка випускника механічного факультету громадянина МНР Давагійн Банзрагча

На факультеті навчалися студенти-іноземці. У 1969 р. закінчив механічний факультет громадянин Монгольської Народної Республіки Давагійн Банзрагч. Після повернення додому Д.Банзрагч працював викладачем у політехнікумі міста Дархана, де згодом став керівником відділення з підготовки спеціалістів для лікеро-горільчаного виробництва.

Студенти факультету були також ініціаторами у громадському житті інституту. У 1969 р. студенти 1 групи 2 курсу факультету взяли на себе підвищені забов’язання в соціалістичному змаганні присвяченому 100 – річчю з дня народження В. Леніна. На цей заклик відгукнулися всі факультети інституту і розгорнулася потужна робота по підвищенню показників у навчальній, науковій, суспільній діяльності.

Посвята першокурсників інституту 1975р

У 70-ті роки на факультеті діяли студентські деканати. Ця структура студентів, створена на громадських засадах з найкращих студентів, надавала велику допомогу керівництву факультету в організації навчального та виховного процесу, організовувала соцзмагання, працювала з відстаючими студентами.

Найважливіші події в житті факультету висвітлювалися в стінгазеті «Механік». У 1971 р. в інститутському конкурсі стінгазет факультет посів 3 місце, редактором був старший викладач Краснопольський М.І. (кафедра металів), художником газети Б.Товстопят (М-5-3).

Прийом на перший курс у ті роки складав від 150 до 200 студентів. У 1972 р. серед 200 першокурсників було 164 юнаки та 36 дівчат, 68 першокурсників - зі стажем практичної роботи не менше 2 років та демобілізованих з лав Радянської армії, 17 осіб закінчили технікуми, 177 іногородніх.

Студенти факультету активно займалися науко-дослідною роботою, понад 180 студентів були членами студентських наукових товариств, де виконували експериментальні, проектно-конструкторські, реферативні роботи. Наказом ректора в 1972 р. 23 студенти були нагороджені Почесними грамотами, 24 - грамотами інституту, а найкращі молоді науковці - студенти В.Ларінцев (М-5-2), О.Потапенко, О.Кучеренко (М-3-5), В.Федік, М.Юхно (М-3-4), Н.Полтавець (М-4-2), В.Красницький (М-2-5), Е.Воробйов, О.Фещенко (М-2-3) рекомендовані до участі у всесоюзному конкурсі наукових робіт.

Значна кількість студентів факультету брали участь в спортивних змаганнях на першість інституту та республіканського рівня. Тільки в 1969-70 навчальному році, завдяки зусиллям О.Звонарьової, Л.Руденку, В.Онопрієнку та багатьом іншим, факультет отримав 9 кубків з 15 видів спорту, які розігрувалися в інституті.

Завдяки активній життєвій позиції, самовідданій та наполегливій праці, багатьом викладачам та студентам факультету було довірено очолювати партійні, комсомольські, профспілкові органи інституту. Секретарями парткому інституту були В.О. Аністратенко, М.А. Сологуб, заступником секретаря парткому А.П. Верхола, членом парткому інституту М.А.Черниш, секретар комітету комсомолу інституту Г.Валіулін, голова профкому інституту Л.М.Клименко, заступник голови профкому студент І.М.Лазаренко, членами профкому були студенти: В.Кулик, О.І.Усанов, В.А.Лагода.

Велику допомогу надавали студенти факультету при будівництві нових корпусів та житлових споруд. Більше десяти тисяч людино-годин студенти факультету відпрацювали на спорудженні гуртожитку №1, який був відкритий в 1970 році.

Відмінниками навчання та громадськими активістами університету та факультету були М.Юхно, В.Мирончук, Б.Думанчук, В.Лагода, В.Штангеєв, В.Марчук, В.Акімова, Ж.Семенова, Г.Демиденко, В.Баяк, Л.Калюжний, А.Шеремет, Л.Орлов.

Глибокі знання з теорії та практики майбутньої професії випускники факультету виявляли під час захисту дипломних проектів. У 1972 р. з 121 випускника 75 захистили дипломний проект на «відмінно», 36 на «добре», 18 отримали диплом з відзнакою, 5 були рекомендовані до вступу в аспірантуру.

Колектив художньої самодіяльності налічував більш як 170 активних учасників і був одним з найкращих в інституті. Проводяться вечори відпочинку та огляди художньої самодіяльності. У 1972 р. команда КВК стала переможцем у важкій боротьбі з факультетом ТЕА. Студентські колективи виступали з концертами в підшефних підприємствах, колгоспах, школах.

Декан механічного факультету Сторіжко Й І 1974р

1974 р. факультет перейменовано у факультет машин та апаратів харчових виробництв. До його складу було включено ряд кафедр розформованого факультету енергетики та автоматизації. Деканом став доцент Й.І. Сторіжко, його заступниками – доценти М.О. Прядко і О.І. Слинько. У подальшому заступниками декана працювали доцент М.М. Зуб, доцент Яценко В.С., старший викладач О.Ф. Рибалко і доцент Ю.Г. Артюхов.

На часі постали кадрові питання формування кафедр, вченої ради і керівних органів громадських організацій факультету. Факультет збільшив прийом першокурсників студентів-механіків до 250 осіб. У питаннях підготовки науково-методичної документації (навчальних планів і програм профільних дисциплін) факультет став базовим серед механічних факультетів вищих технологічних навчальних закладів СРСР.

Партійні та громадські органи факультету у ті роки очолювали: А.П.Беспалько - секретар партбюро, студенти відмінники навчання В.Мирончук, М.Юхно - секретарі комсомольського бюро факультету.

Активно працювали колективи трьох випускових кафедр, які очолювали професори І.С. Гулий, В.О. Аністратенко, О.Т. Лісовенко.

Очолюючи тривалий час кафедру технологічного обладнання харчових виробництв професор І.С. Гулий сприяв розширенню наукових досліджень на замовлення окремих підприємств. У цьому напрямі плідно працювали групи під керівництвом доцентів М.М. Пушанка, Л.О. Орлова, М.М. Даценка. Економічна ефективність їхніх розробок була не тільки вищою на факультеті, а й становила левову частку ефективності наукових досліджень інституту.

Доценко ММ та Усанов ОІ розповідають студентам принцип роботи камневловлювача

Науковці та викладачі кафедр факультету щороку одержували 20–30 авторських свідоцтв на винаходи. Так, патент на розроблений доцентами М. М. Даценком та М. М. Пушанком за участю В. В. Ярмілка (ВНДІЦП) ротаційний каменевловлювач був уперше в історії інституту проданий у Данію. На довгі роки він став типовим обладнанням для всіх цукрових заводів СРСР.

Талановитим організатором навчального процесу та наукової діяльності зарекомендував себе професор В. О. Аністратенко. Очолюваний ним колектив кафедри машин та апаратів харчових виробництв не лише оновив матеріально-технічну базу кафедри, а й розгорнув широку науково-дослідну роботу з удосконалення обладнання спиртових та дріжджових заводів, м’ясомолочних виробництв. Колектив кафедри поповнився молодими здібними викладачами. Докторську дисертацію захистив доцент М. П. Гандзюк.

У становлення і розвиток кафедри машин і апаратів хлібопекарського виробництва значний внесок зробив професор О. Т. Лісовенко. Його багатогранна наукова і винахідницька діяльність сприяла росту авторитету кафедри і факультету.

Вручення перехідного прапор Мех ф-ту

На кафедрі деталей машин під керівництвом професора О. А. Кукібного, поряд із розвитком класичних напрямів наукової тематики з розрахунку деталей машин, пріоритет віддавався розвитку досліджень зі створення нових машин і механізмів для фасування харчових продуктів, механізації трудомістких процесів харчових виробництв. Започаткували цей напрям досліджень доцент Б.Ю. Бройдо і професор Й.І. Сторіжко.

Активна науково - педагогічна діяльність завідувача кафедри опору матеріалів професора Н.П. Гришкової сприяла становленню важливого для факультету колективу, який згодом очолив професор М.Я. Бородянський.

На базі кафедри матеріалознавства під керівництвом професорів Г.О. Прейса та М.А. Сологуба було сформовано школу з вивчення процесів зношування обладнання харчових виробництв, діяла редколегія міжвідомчого тематичного наукового збірника «Тертя та зношування», відповідальним редактором якого був видатний вчений Г.О. Прейс.

Підготовлені професором Є.І. Годиком підручники та довідники з технічного креслення неодноразово перевидавались, були рекомендовані методичною радою Міністерства освіти СРСР для використання у вищих навчальних закладах.

Широкого розвитку набула науково-дослідна робота. Протягом 80-х років економічний ефект від впровадження у виробництво наукових розробок науковців факультету становив понад 8,8 млн. крб., або 12,3 крб. на 1 крб. затрат, і був найвищим в інституті. На всіх кафедрах факультету працювали групи студентського наукового товариства, здійснювалась науково-дослідна робота.

Будівельні загони

Характерною особливістю факультету в той час був розвиток студентської ініціативи. Студенти факультету беруть активну участь у третьому трудовому семестрі. У період літніх канікул студенти по комсомольських путівках їздили на ударні будівництва Сибіру, Тюмені, Алтаю, Сахаліну, Криму, працювали на республіканських та місцевих новобудовах.

Факультет був активним учасником легкоатлетичних естафет, які проводилися по місцях бойової та трудової слави України. Численні грамоти та призи свідчили про активну життєву позицію студентської молоді механічного факультету.

Учасники легкоатлетичної естафети по містам України

У студентському колективі, що налічував понад 1000 осіб, було багато студентів-ентузіастів, які поєднували успішне навчання з активною участю в громадському житті. Це комсорги і профорги, голови студрад, старости груп, талановиті спортсмени, учасники художньої самодіяльності, бійці будівельних загонів, іменні стипендіати: А. Дзис, І. Тригуб, В. Закаблук, І. Ружицький, М.Шкурко, О. Тимонін, М. Панченко, В. Кравченко, В. Лукавенко, С. Потапенко, М. Кожемяко, В. Носенко, С. Воронов, В. Трегуб, К. Вербицький, О. Пристайло, В. Нечипоренко, О. Галкін, О. Сіренко, О. Огородній, С. Фролов, О. Сторіжко, О. Клюй, Г. Кизюн, О. Тарадін, О. Калита, Л. Кононов, В.О. Кутасевич, Е. Остапов, П. Гурський, О. Ратушний, В. Люшень, А. Малигін, Л. Калинська, П. Малежик, Н. Осколок, П. Барчишен, В. Лебєдь, В. Казновецький, О. Поліщук, В. Мартинюк, Г. Походій, Е. Кулінченко, Ф. Кобзар, Л. Верхола, О. Трубер, Л. Космуля, К. Жиденко, В. Корнієнко, С. Ягуткін, О.Шумило та ін.

За значний внесок у розвиток факультету і справу патріотичного   виховання студентської молоді декан факультету доцент Й.І. Сторіжко був нагороджений орденом Трудового Червоного Прапора.

Декан факультету МАХВ Пушанко М М 1984р

У середині 80-х років на факультеті сталися зміни: у 1984 р. деканом було призначено професора М.М. Пушанка, який пропрацював на цій посаді до 1999 р. Організацією навчального процесу займалися заступники декана доценти Ю.Г. Артюхов, Ю.В. Осауленко, О.Є. Новіцький, М.Г. Янковий, В.Л. Яровий.

З 1985 р. факультет знову став називатись механічним. У цей період колективи кафедр закінчили переобладнання матеріально-технічної бази, оновили згідно з вимогами нових навчальних планів навчально-методичну документацію, розширили використання технічних засобів інтенсифікації процесу навчання.

Певних успіхів було досягнуто в удосконаленні навчального процесу, активізації науково-дослідної роботи студентів, розширенні тематики наукових досліджень та підвищенні їх ефективності.

Збільшення кількості студентів факультету до 1200 осіб, розширення спектру спеціальностей і спеціалізацій викликали потребу організації чотирьох випускових кафедр: технологічного обладнання харчових виробництв (завідувач – професор І. С. Гулий; з 1995 р. – доцент В. Г. Мирончук); технічної механіки і пакувальної техніки (завідувач – професор Й. І. Сторіжко); машин та апаратів харчових виробництв (завідувач – професор В. О. Аністратенко); машин та апаратів хлібопекарського виробництва (завідувач – професор О. Т. Лісовенко).

Згодом дві останні кафедри були об’єднані в одну під керівництвом професора В. О. Аністратенка. З квітня 1999 р. кафедру очолював професор В. М. Таран.

На початку 90-х років конкурс на вакантні місця денної форми навчання підвищився і становив на спеціальність «Машини та апарати харчових виробництв» 400 відсотків. Обсяг прийому на перший курс факультету залишився найбільшим в інституті.

Не бійся, що не знаєш - бійся, що не вчишся.

Китайский афоризм

Створені й обговорені на засіданні методичної ради факультету нові робочі навчальні плани надавали можливість випусковим кафедрам вести безперервну профільну підготовку студентів з урахуванням запитів промисловості, починаючи з перших курсів.

Випускові кафедри створили свої філії на провідних підприємствах галузі – Київському м’ясокомбінаті, міськмолокозаводі, в НВО «Цукор». Приміром, філія кафедри ТОХВ в УкрДІПРОМАШ була базою для підготовки інженерів-конструкторів з обладнаними навчальною аудиторією і лабораторією та кімнатою викладачів. Отже, було створено умови для наближення навчального процесу і наукової роботи до підприємств.

У 1990 р. на факультеті почали діяти кабінети з більш сучасною електронно-обчислювальною технікою, обладнані персональними комп’ютерами типу «Іскра», ДВК та ІВМ.

На всіх кафедрах працювали гуртки студентського наукового товариства, здійснювалася науково-дослідна робота. Наукові розробки студентів під керівництвом доцентів М. М. Даценка, Л. О. Орлова та інших неодноразово демонструвались на ВДНГ у Києві та Москві.

Лауреати державної премії Аністратенко Таран

На кафедрі ТОХВ під керівництвом професора І.С. Гулого, проф. Л.О.Орлова, доцентів В.Л. Ярового та О.В. Гукалова студенти брали участь у виконанні семи госпдоговірних робіт. З 45 студентів десять працювали на дослідницьких посадах з оплатою.

В умовах переходу до ринкових відносин йшов процес формування підприємницьких навичок як у студентів, так і викладачів.

Викладачі кафедри ТОХВ – професор М.М. Пушанко, доцент О.О. Серьогін та інші плідно співпрацювали з промисловими підприємствами. На початок 90-х років ними було впроваджено 21 транспортну систему колонних дифузійних апаратів, які було встановлено на Андрушівському, Корнинському і багатьох інших цукрових заводах. Дифузійні апарати нового типу було змонтовано на Куп’янському цукровому заводі та багатьох інших.

Колективи усіх кафедр факультету значну увагу приділяли зростанню професійного і наукового рівня викладачів. Щороку на факультеті захищалось три-чотири кандидатські дисертації. Докторські дисертації захистили і стали професорами доценти Л.О. Орлов, О.І. Некоз, В.М. Таран, О.П. Кривопляс, А.І. Соколенко, О.Д. Омельченко, А.П. Верхола, В. М. Гуцалюк, М.А. Сологуб, О.М. Гавва, А.І. Українець, О.О. Серьогін, В.Г. Мирончук, Є.В. Штефан, В. М.Нігора.

Такій науковій ефективності значною мірою сприяло створення наукових шкіл з важливих наукових напрямів: дослідження тепло масообміну у процесі кристалізації цукру (керівник – професор І.С. Гулий); дослідження роботи ректифікаційних установок (керівник – професор В.О. Аністратенко); дослідження процесів екстрагування з метою удосконалення екстракційної апаратури (керівник – професор М.М. Пушанко); розроблення та удосконалення пакувальної техніки (керівники – професори Й.І. Сторіжко, О.П. Кривопляс, А.І. Cоколенко); розроблення та удосконалення сушильних установок для різних галузей харчової промисловості (керівник – професор Л.О. Орлов).

Результати наукової роботи колективу під керівництвом академіка І.С. Гулого дістали високу державну оцінку – її автори стали лауреатами Державної премії України у галузі науки і техніки. Цієї ж високої   нагороди удостоєні за значний внесок у науковий доробок України професори В.О. Аністратенко та В.М. Таран.

Новий напрям у дослідження процесу екстрагування та удосконалення дифузійних установок цукрових заводів було започатковано професором М.М. Пушанком. Під його науковим керівництвом захистили кандидатські дисертації Б.Д. Коваленко, О.О. Серьогін, В.В. Асаулюк, О.І. Василик.

Накреслений концептуальний план удосконалення екстракційної апаратури, його теоретичне та експериментальне обгрунтування, підтверджене широким впровадженням розробок у промисловість, створили надійну основу для організації у постперебудовні часи випуску на українських заводах ВПК нових дифузійних установок. Створена при кафедрі ТОХВ фірма «Дифузія» (директор – професор О.О. Серьогін) за участю колективу Чорноморського суднобудівного заводу налагодила серійний випуск дифузійних апаратів колонного та похилого типів, пристроїв для теплового оброблення бурякової стружки, буряконасосів та іншого специфічного обладнання цукрових заводів. Модернізовані апарати та нові дифузійні установки впроваджено на 52 цукрових заводах України, Білорусії та Російської Федерації. Науково-технічні розробки колективу захищені 17 авторськими свідоцтвами та патентами України.

Пошукам та створенню нових конструкцій сушарок присвячені роботи професора Л. О. Орлова та його колишніх аспірантів – доцента В. Л. Ярового, А. М. Литвиненка, М. В. Панчука, І.М. Миколіва.

У становлення і розвиток нової наукової школи з пакувальної техніки значний внесок зробили професори Й. І. Сторіжко, О.П. Кривопляс, А.І. Соколенко, О.М. Гавви. Під їх керівництвом за активної участі більшості членів кафедри (доцентів А.А. Бурова, А.П. Безпалька, В.М. Любімова, М.А. Масло, М.І. Юхна, Г.Р. Валіуліна, А.І. Волчка, О.І. Ковальова, В.Б. Захаревича, В.Б. Костіна, В.С. Костюка та ін.) виконані грунтовні наукові й дослідно-конструкторські роботи зі створення і впровадження у виробництво серії укладальних, пакувальних, обандеролювальних і пакето-формувальних машин-автоматів. Всі вони захищені понад 80 авторськими свідоцтвами.

До наукової діяльності залучалися кращі студенти. Як члени СНТ авторські свідоцтва та патенти одержали І. Миколів, С.Шарудило, В. Марисик. Тільки на кафедрі технічної механіки і пакувальної техніки понад 20 статей видано разом зі студентами. Беручи участь у загальноукраїнських олімпіадах з математики, обчислювальної техніки, посідали призові місця серед студентів технічних вищих навчальних закладів студенти-механіки С. Шарудило, О. Заїка, В. Вишневський та ін.

Студенти проектують пакувальну машину

Існування авторитетної науково-педагогічної школи з пакувальної техніки стало підставою для відкриття Кабінетом міністрів України у 1994 р. на кафедрі Деталей машин нової спеціальності “Машини і технологія пакування”.

На кафедрі машин та апаратів харчових виробництв у 1995 р. розпочинається підготовка спеціалістів для фармацевтичної та мікробіологічної промисловості. Випускники працевлаштовуються на провідних підприємствах галузі: ВАТ «Фармак», ЗАТ «Дарниця», ЗАТ «Київський вітамінний завод», ЗАТ НВЦ "Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод" тощо.

З прийняттям нового «Закону про освіту» факультет перейшов на ступеневу підготовку інженерів-механіків: бакалавр – спеціаліст – магістр. За навчальними планами випускники-бакалаври одержували не лише добру фундаментальну підготовку, а й фахову, достатню для виконання функцій майстрів цеху та помічників головних механіків підприємств різних галузей промисловості.

У середині 90-х років факультет перейшов на викладання всіх дисциплін, видання підручників, навчальних посібників та методичних розробок українською мовою.

Інженер - людина, здатна взяти теорію і приробити до неї колеса.

Леонард Луіс Левинсон

Змістовна навчально-методична робота, запровадження методів активного навчання, удосконалення зв’язку навчального процесу з виробництвом забезпечували високий рівень підготовки фахівців харчової промисловості.

Поєднання теоретичних знань з практичними навичками сприяло підвищенню якості підготовки випускників факультету. Виробничу практику вони проходили на кращих підприємствах різних галузей харчової промисловості України. У 90-ті роки групи студентів направлялись на практику до Польщі та Болгарії.

Про великий досвід, науковий авторитет і високу кваліфікацію викладацького складу факультету свідчать його широкі зв’язки із зарубіжними вищими навчальними закладами. У різні роки в університетах інших країн працювали: на Кубі – професор І. С. Гулий, професор М. М. Пушанко, доцент Г. С. Демчук, професор М. А. Сологуб, доцент О. І. Слинько, доцент В. Г. Мирончук; в Алжирі –доцент М. М. Даценко, доцент Б. Д. Коваленко, доцент В. К. Заремба, доцент М. М. Нудьга; у В’єтнамі – професор М.М. Пушанко; Югославії –доцент В.Г. Мирончук; Голландії – доцент О.О. Серьогін; Фінляндії – професор В. О. Аністратенко.

На факультеті в цей період навчались студенти з Болгарії, Чехії та Польщі. У свою чергу після закінчення двох курсів був відряджений на подальше навчання до Празької політехніки студент О. Полтора, який після успішного її закінчення працював головним інженером Сумсько-Степанівського цукрозаводу.

Вихованню активних, всебічно розвинутих випускників завжди сприяла участь студентів у громадській роботі, художній самодіяльності, спорті. На факультеті діяли органи студентського самоврядування – студентський комітет та студентська рада. Кращими керівниками цих органів були Ю. Стойко, М. Лавренчук, О. Ковальов, О. Коляденко, А. Новак.

У 1990 р. після присудження першого місця в огляді колективів художньої самодіяльності факультет був премійований гастрольною поїздкою в Болгарію, де за два тижні було дано 16 концертів. У складі групи під керівництвом професора М.М. Пушанка і доцента В. Г. Мирончука особливо вдало виступали баяніст В. Олексюк, танцюристи С. Марченко, Р.Щепанський, А. Єфіменко, солісти С. Кравець, Л. Колотуша, С. Огир, С. Мазник, Л.Семенова, Д. Олійник. Їх естафету прийняли А. Коломієць, І. Осінська, Т. Пушкіна, О. Побивайло та ін.

З березня 1999 р. факультет очолював професор В.Л. Яровий, заступниками декана працювали доценти Ю.В.Осауленко, С.І.Блаженко, В.О.Овчарук.

Декан мех ф-ту Яровий Володимир Леонідович 199h

Розроблялися нові навчальні плани, які включали дисципліни пов’язані із сучасними технологіями виробництва харчової продукції. Великий обсяг годин виділявся на самостійне опрацювання навчального матеріалу студентами під керівництвом викладачів. Для цього в навчальних планах, крім традиційних дисциплін, передбачалося вивчення дисциплін «Гідро-пневноприводи», «Мікропроцесорна техніка» «Фізико-хімічні методи обробки харчової сировини», «Основи САПР». Для фахівців-магістрів введено курс «Математико-статистичні методи досліджень» та ін.

У цей період була успішно проведена акредитація за IV рівнем усіх спеціальностей факультету. Деканатом і випусковими кафедрами розроблені відповідні нормативні документи: освітньо-кваліфікаційні характеристики, освітньо-професійні програми та комплексні кваліфікаційні завдання, що стало надійним підґрунтям для виконання всіх нормативних показників державної атестації спеціальностей.

Настав час коли екологічні проблеми стали однією із загроз життєдіяльності людини в нашій країні. За погодженням з Кабінетом Міністрів на факультеті в 1999 р. було відкрито підготовку за новою спеціальністю "Машини і ресурсозберігаючі технології переробки упаковки". Це стало логічним кроком в розвитку навчальних напрямків та наукової роботи в галузі пакувальної індустрії на кафедрі Технічної механіки та пакувальної техніки.

У 1999 р. відбувся перший випуск фахівців зі спеціальності «Машини і технологія пакування», які працевлаштовуються на підприємствах де виробляються пакувальні матеріали та упаковується харчова продукція.

У 2000 р. вперше було проведено конкурс студентських наукових робіт з проблем пакувальної галузі, який був започаткований Клубом пакувальників України, журналом «Упаковка» та Міністерством освіти і науки. Переможцями конкурсу у номінації «Технологія пакування та пакувальне обладнання» стали магістранти М.Пітра, О.Підсадна, І.Попович, які були нагороджені грамотами МОН України та грошовими преміями спонсорів конкурсу АТ «ГалЕкспо», ТОВ ЕЛО, АТ «Тетра Пак Київ», ВАТ «Завод полімерних матеріалів».

Розвиваючі наукові напрямки кафедр факультету було захищено докторську дисертацію Сухенком Ю.Г., кандидатські дисертації – Шутюком В.В., Васильківським К.В., Якимчуком М.В.

Студенти та декан Яровий В.Л. в День факультету

У відповідності з планом розвитку ступеневої освіти в 1999 р. було вперше здійснено прийом на 2 курс механічного факультету випускників технікумів і коледжей навчального комплексу університету для підготовки бакалаврів за інтегрованими планами в скорочений термін.

Впроваджувалися нові підходи в методичну роботу кафедр, викладачі застосовували сучасні інформаційні технології та комп’ютерну техніку для створення навчально-методичної літератури та проведення лекційних і лабораторних занять. Інноваційні підходи застосовувалися при розробці навчально-методичних комплексів дисциплін, де складовими є нормативні документи, методичне забезпечення та допоміжні інформаційні матеріали.

Неймовірно вражаючі концертні програми присвячені «Дню факультету» створювали студенти під керівництвом культорга Наталії Куценко та активної участі танцювального колективу, співаків, театралів - З.Довгаль, О.Пригонюк, А.Романюк, О.Овсеєнко, К.Вуднік, А.Гаранжа, О.Галушко, К.Коритько, М.Пивовар та багато інших.

Досягнення і перемоги легкоатлетів, шахістів та шашистів, футбольних, баскетбольних та волейбольних команд щороку примножували спортивну славу факультету, який три роки поспіль ставав перший в спартакіаді університету. Очолювали спортивний авангард студентів О.Галба, С.Біда, М.Мелешко, Л.Іваненко. Цьому сприяла велика організаторська діяльність відповідальних за спортивну роботу старших викладачів А.С. Богачика, Н.О. Резніка, Т.Б.Плаксієнка.

Особливої спортивної вершини досяг студент 2 курсу Олексій Грицай в складі збірної України ставши чемпіоном світу з підводної стрільби, який в 2000 р. проходив в Італії.

В університеті традиційно проводився конкурс «Кращий студент УДУХТ» серед найсильніших та найздібніших студентів. Найвищих показників у 1 та 2 турі досягли О.Бітюкова, В.Вишневський, О.Давиденко, О.Заїка. У третьому турі конкурсного відбору в технічній номінації студентка механічного факультету О.Бітюкова зайняла 1 місце з науковою роботою «Математичне моделювання нестаціонарного процесу ультрафільтрації харчових біополімерів», а студент 4 курсу О.Давиденко виборов 3 місце.

Нині на факультеті навчаються близько 1400 студентів на денній та заочній формі навчання за двома бакалаврськими напрямами “Машинобудування”, “Інженерна механіка” та за чотирма спеціальностями “Обладнання переробних і харчових виробництв”, “Обладнання фармацевтичних та біотехнологічних виробництв”, “Машини і технологія пакування","Машини і ресурсозберігаючі технології переробки упаковки" освітньо-кваліфікаційних рівнів “магістр”, “спеціаліст”.

З 2002 р. деканом став доцент С.І.БлаженкоДекан механічного факультету Блаженко СІ декан 2002 кропітка робота по організації навчального процесу проводилась заступниками декана Є.М. Бабком, Ю.І.Вересоцьким, І.В. Житнецьким, О.О. Осьмаком.

Продовжується впровадження в навчальний процес найсучасніших технологій автоматизованого проектування машин та технічного устаткування. Проводиться постійне оновлення ліцензійних програмний продуктів у шести комп’ютерних класах факультету, яке стало результатом багаторічної співпраці з американською компанією AUTODESK, російськими підприємствами АСКОН, НТЦ «Автоматизированого проектирования машин», ТЕСИС та ін.

У складі комплексів автоматизованого проектування використовуються такі потужні програми, як AutoCad, AutoCad-Mechanical, AutoCad-Electrical, AutoCad-Architecture - засоби створення електронних креслень, схем; Inventor Professional - 3D САПР для машинобудівного проектування; Simulation Mechanical – аналіз технічних систем методом кінцевих елементів, проведення комбінованого кінематичного аналізу та розрахунків на міцність; Simulation Multiphysics - комплексне моделювання теплових та гідродинамічних процесів; 3D MAX – моделювання та візуалізація трьохвимірних об’єктів; Компас 3D – створення креслень та моделювання твердотільних об’єктів; FlowVision - комплексне тривимірне моделювання динаміки рідин та газів.

Компютерний центр САПР факультету

Значний рівень підготовки з автоматизованого проектування наші студенти продемонстрували на фахових змаганнях які проходили поза межами університету – «Будущие АCы компьютерного 3D-моделирования» (м. Москва), «Комп’ютерне моделювання в КОМПАС-3D» (м. Чернігів) та інших олімпіадах і професійних конкурсах.

У відповідності до навчальних та наукових напрямків, які започатковані та розвиваються на структурних підрозділах, у 2010 р. факультет став називатися «Інженерної механіки та пакувальної техніки». До складу факультету входять чотири випускові кафедри – «Технологічного обладнання та комп’ютерних технологій проектування»; «Машин і апаратів харчових та фармацевтичних виробництв»; «Теоретичної механіки та ресурсоощадних технологій»; «Технічної механіки та пакувальної техніки», та дві загально-інженерні – «Машинобудування, стандартизації та сертифікації обладнання», Інженерної і комп’ютерної графіки».

Серед викладачів кафедр факультету 16 докторів технічних наук, професорів, 46 кандидатів технічних наук, доцентів, сім старших викладачів, дванадцять асистентів.

Навчальний процес проходить у спеціалізованих аудиторіях та навчально-наукових лабораторіях: Обладнання цукрових заводів; Комп’ютерних технологій проектування; Мембранних технологій; Хлібопекарських виробництв; Переробки м’яса та молока; Бродильних виробництв; Фармацевтичних і мікробіологічних виробництв; Біогазу, метанування та біоконверсії; Мехатроніки; Екструзійного перероблення полімерних пакувальних матеріалів; Потоково-транспортних систем; Зносостійкості деталей обладнання; Кавітаційних досліджень.

Навчальне заняття в лабораторії Пневмоприводів

У рамках розвитку інноваційної освіти і впровадження нових знань про пневмотехніку у навчальний процес, у 2008 р. за допомого компанії «Camozzi» відкрито навчальну лабораторію «Пневмоприводи» у складі кафедри технічної механіки і пакувальної техніки. Метою створення сучасної лабораторії є забезпечення рівня підготовки спеціалістів, що відповідає стрімкому росту і розвитку пакувальної індустрії та харчового машинобудування.

Студенти факультету беруть участь і займають призові місця у Всеукраїнській фаховій олімпіаді з «Обладнання переробних і харчових виробництв» та конкурсі наукових робіт. Переможцем фахової олімпіади в 2012-13 рр. стали студенти факультету Р.Таран, М. Осадчук (дипломи I ступеня). У конкурсі дипломних проектів перемоги дісталися також нашим студентам: перші місця присуджено О. Люльці, Є. Тимцю за дипломний проект ОКР «бакалавр» та С. Глущенку, О. Люльці за дипломний проект ОКР «спеціаліст».

Група студентів на стажуванні в Технічному університеті м.Пловдів, Болгарія

Гідно представляли наш колектив команди студентів четвертого та п’ятого курсу в складі Д. Пригодія, Ю. Бабича, О. Журибеди, О. Бухтіярова, О.Тарана, А.Бабицької, О.Стецюк, Є.Тищенко, А.Самойлик, А.Кандиба, які займали призові місця в 2010-13рр. на Всеукраїнській олімпіаді «Механотроніка в машинобудуванні», а Пригодій Д, О.Стецюк зайняли 1 місця у індивідуальному заліку.

Традиційно студенти факультету нагороджуються дипломами за результатами Всеукраїнського конкурсу дипломних проектів і магістерських робіт Міжнародного конкурсу студентських робіт з проблем пакувальної індустрії «Золотий каштан». Так, у 2012-13 рр. переможцями конкурсу стали роботи студентів А.Бородай, В.Титарчук, В.Нагорної, С.Таранчука, Д.Пригодія, Я.Мирошниченко, Н. Рафальської.

Загалом, лише за останні чотири роки за результатами науково-дослідної роботи, яка проводиться в 14 наукових гуртках та 5 наукових групах, студенти отримали 210 патентів України, опублікували 142 статті та 550 тез доповідей на всеукраїнських та закордонних наукових конференціях.

За результати плідної наукової роботи за тематикою "Інноваційні технології підвищення ефективності харчових виробництв" та вагомий внесок в розвиток науки колектив викладачів факультету в складі проф.Соколенка А.І., проф.Ярового В.Л., проф.Піддубного В.А. отримали Державну премію України в галузі науки і техніки за 2012 рік.

Факультет поновив та налагодив нові тісні міжнародні зв'язки з відомими університетами та науковими організаціями: Штудгардським та Берлінським університетами (Німеччина), Білостоцькою політехнікою та Науково-дослідним інститутом цукрової промисловості (Польща), Університетом харчових технологій (м. Пловдив, Болгарія), Трансільванським університетом Брашова (Румунія), Університетом «Стефан Чел Маре» (Румунія), Воронежською державною технологічною академією (Росія), Білоруським державним технічним університетом (м. Мінськ), Могилівським університетом продовольства (Білорусь). Ця співпраця надає можливість проводити спільну наукову діяльність, стажуватись молодим науковцям та студентам за кордоном.

Вистава студентів в День факультету ІМПТ

У 2013 р. творчий колектив на чолі з професором Володимиром Теличкуном отримав перемогу в конкурсі на виконання міжнародних проектів 7-ї рамкової програми досліджень та технологічного розвитку Європейського Союзу, та розпочав роботу над проектом «Nutrilab» - “Дослідження маркування харчових продуктів в державах Чорноморського регіону”. Згідно проекту, науковці кафедри проводять наукові дослідження в державах Європейського Союзу, а європейські науковці – у нашому університеті. Участь у цьому проекті дала можливість нашим науковцям стажуватись та проводити дослідження в провідних Європейських університетах, а нашому університету – отримати нові взаємовигідні творчі зв’язки.

Кращі студенти кафедри мають можливість стажуватись та брати участь у конференціях в університетах Болгарії, Білорусі та Румунії. Зокрема, щороку в програмах обміну беруть участь до 15 студентів Делегація магістрантів у складі Віталія Рачка, Олександра Кудінової, Людмили Постол та Євгенії Карпік у 2012 р. на Міжнародній конференції Русенського університету (Болгарія) на високому рівні представили результати наукових робіт та отримали відзнаку – «Кришталевий приз» за найкращу доповідь.

Наукова робота магістранта Д.Вознесенського «Удосконалення процесу подрібнення та різання лікарської рослинної сировини» визнана кращою та зайняла 1 місце в Міжнародному конкурсі наукових робіт в Московському університеті технології та управління. Студент О. Сенін на науковій конференції «Техника и технология пищевых производств» в м. Могильов, Білорусь, отримав диплом за кращу доповідь.

На вечорах факультету студенти представляють театралізовані вистави «Чорна людина», «Робот якому хотілося спати», які розкривають глибинні людські взаємовідносини, боротьбу добра та зла в людському суспільстві. Старшокурсники Є.Зінченко, О.Коломієць, І.Мельник створювали яскраві образи, що залишили незабутні враження у глядачів. Вщерть заповнена актова зала університету свідчить про палку підтримку студентського колективу творчого активу студентів.

Традиційно студенти факультету беруть активну участь та допомагають в організації заходів «День працівників харчової промисловості», «Міжнародний день студента», «День Європи», «Дня туризму», конкурсів «Брейн-ринг», «КВК», «Містер і Міс НУХТ», «Української пісні» та багато інших. Наполеглива робота, творча завзятість та талановитість студентів були відзначені нагородами за призову місця у загальноуніверситетському фестивалі «День факультету», в конкурсі «Міс та Містер НУХТ», «Українська пісня» та багато інших.

Переможці кубка ректора

З метою оздоровлення і покращення фізичного стану студентів проводилася планова робота спортивних секцій, забезпечувалась участь збірних команд факультету в спортивних змаганням з різних видів спорту та участь багатьох студентів факультету в університетських збірних командах. Результатом цієї роботи є перемога футбольної збірної команди факультету та 1-е місце в чемпіонаті по футзалу на «Кубок ректора», перемога збірних команд факультету в першості університету з волейболу та баскетболу.

Органи студентського самоврядування факультету стала справжнім авангардом студентства факультету. Велику внесок в розбудову студентського самоврядування зробили К.Шумило, В.Корнієнко, О.Сологуб, Є.Торколат, В.Кащенко, які очолювали раду студентів факультету в останні роки.

217 найкращих студентів, які мали відмінні результати в навчанні та були активістами громадської діяльності факультету, відзначалися іменними стипендіями державних органів влади та університету: Ректора НУХТ, проф.Гулого І.С., проф.Знаменського Г.С., проф.Прейса Г.О., АТ Укрпластик ім.О.Галкіна.

Всього за роки існування факультет підготував 10424 фахівців з кваліфікацією інженера-механіка для харчової, переробної, фармацевтичної, пакувальної, машинобудівної галузей промисловості, наукових та проектних організацій, закладів освіти та державних установ.

Випускники факультету обіймали відповідальні посади на підприємствах харчової промисловості всіх республік колишнього СРСР. Майже всі вони, попрацювавши на первинних посадах помічників механіків, головних механіків, інженерів-конструкторів, стали головними інженерами, директорами великих заводів, керівниками приватних виробничих підприємств, провідними і головними конструкторами КБ, науково-дослідних і проектних інститутів. Їх діяльність пов’язувалась не тільки з підприємствами різних галузей харчової промисловості, а і з транспортом, будівельною індустрією, машинобудуванням та державними органами влади.

Серед випускників факультету старшого покоління - заступник голови Ради Міністрів УРСР І.Д. Степаненко; представник СРСР в Раді Економічної Взаємодопомоги Н.А. Шевандін; міністр харчової промисловості УРСР М.М. Санов; заступники міністра харчової промисловості Є.М. Головенцов, А.Ю. Прилипко, А.Є. Богатирьов; заступник голови Держплану УРСР М.М. Махиня; працівник апарату ЦК КПРС В.А. Чайкун; заступник начальника головного управління цукрової промисловості СРСР І.Л.Черний; заступник начальника Всесоюзного промислового об’єднання «Союзхарчомаш» А.К. Міхно; начальник управління керівних кадрів і навчальних закладів Мінхарчопрому УРСР М.П. Федорина, начальники республіканських промислових об’єднань: кондитерської промисловості О.С. Острик, лікеро-горілчаної промисловості С.І. Шевелюк, Н.П.Федорина; тютюнової промисловості Б.А. Сизько, макаронної промисловості Ю.М. Євенко; начальник Укрголовцукру О.С. Заєць; заступник міністра хлібопродуктів О. А.Гаркавенко, головний інженер об’єднання «Укрлікергорілка» І.Н.Василик; директори науко-дослідних та проектних інститутів О.А. Штангєєв, О.М. Остапенко, Б.Є.  Жмака, Є.І.Шкабара, А.П.Косован; головний інженер Укрголовцукру Б.О. Мелентьєв, генеральний директор Київської кондфабрики А.С. Дзис; Президент футбольного клубу «Динамо» Київ, віце-президент УЄФА Г.Суркіс; заступник генерального директора об’єднання «Укрпиво» М.О.Лавріненко.

Понад 140 викладачів університету закінчили у свій час факультет. Тривалий час на посадах ректора та проректорів працювали випускники факультету - заслужений діяч вищої школи України, академік УААН, професор І. С. Гулий, академіки Академії інженерних наук України М.О. Прядко і Й.І. Сторіжко, професори В.О. Аністратенко, В.Л.Яровий та доцент В. Т. Гаряжа.

Сьогоднішній студентський та викладацький колектив факультету зберігає та примножує навчальні, наукові здобутки та надбання попередніх поколінь, є продовжувачем славних традицій колективізму, взаємоповаги та взаємопідтримки.

Навігація..