Професійне спрямування

Навчальні плани підготовки бакалаврів та магістрів є узагальнені в теоретичних знаннях та об'єктах професійної діяльності відповідно до галузей знань “Прикладна механіка”, “Галузеве машинобудування”, “Видавництво та поліграфія” .

Для більш практичної підготовки, швидкої адаптації в умовах виробництва та гарантованого працевлаштування кафедрами факультету впроваджені професійно - орієнтоване навчання на старших курсах.

Цей підхід реалізований у більш глибокій профілізації вибіркових навчальних дисциплін, виробничої та переддипломної практик, тематиці дипломного проектування, яке безпосередньою пов'язане з відповідною галуззю харчової, фармацевтичної промисловості та пакувальної і поліграфічної індустрії.

Навігація..