Поради абітурієнтам та батькам

Отримання атестату про загальну середню освіту та період вибору майбутньої професії дуже важливий і відповідальний етап життя.

Уже зараз, випускники та їх батьки, починають обирати майбутні спеціальності та професії, цікавляться їх перспективністю, обсягом заробітних плат та кон’юнктурою ринку праці, престижністю навчальних закладів.

poradБагаторічний досвід професорсько - викладацького колективу нашого факультету дозволяє поділиться практичними порадами у цьому питанні.

Першим найважливішим кроком у виборі майбутньої професії є підбір навчального напрямку, що потребує визначення схильності абітурієнта до сфери гуманітарних або точних наук.

Якщо Ви більш вдало застосовуєте свої здібності в алгебрі та геометрії, фізиці або хімії, то слід пов’язати своє майбутнє з інженерією, наукою що вивчає базові виробничі процеси та засоби.

Отриманні знання про виробництво на початку професійної кар’єри, та і всього життя в цілому, є запорукою впевненості людини в майбутньому, де б Вам не довелося працювати.

porad2

Другий крок - це вибір інженерних напрямків, які реалізовані в галузях знань освітнього переліку спеціальностей.

Так в новому переліку галузей знань та спеціальностей (Постанова Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 р. № 266) існують такі інженерні галузі знань як: механічна інженерія, електрична інженерія, автоматизація та приладобудування, хімічна та біоінженерія, електроніка та телекомунікації, виробництво та технології, інформаційні технології тощо

Як професіонали в інженерній механіці ми рекомендуємо вибрати галузь знань – механічна інженерія.

Чому і які переваги цього напряму?

Якщо молода людина ще не визначилась і не мріє про якусь конкретну професію то слід обирати найбільш широкий професійний напрямок, сфера застосування якого охоплює багато галузей промисловості. Це надасть можливість маневру та розширить вибір робочого місця.

Застосування професійних знань з інженерної механіки є найбільш широким з поміж інших і дозволяє, починаючи від вивчення машин, обладнання, устаткування у всіх базових галузях промисловості дійти до таких галузей, як методи та системи управління виробництвом, автоматизованих та інформаційних систем керування, виробничого менеджменту.

Третім кроком Ваших пошуків має бути визначення спеціальності на освітньому ступені «бакалавр», яке повинно починатися з кінцевої частини отримання вищої освіти, а саме з магістерської програми.

porad3Сьогодні в Україні існує двоступенева вища освіта яка реалізована системою «бакалавр» -«магістр».

Що це означає.

Базова вища освіта на рівні «бакалавр» реалізовується у вивченні базових навчальних дисциплін гуманітарного, соціально-економічного, природничо-наукового та загально-професійного циклів, які стосуються бакалаврської спеціальності.

Саме професійний напрямок підготовки і отримання кваліфікації у відповідній конкретній виробничій спеціальності безпосередньо визначають магістерські програми.

Наприклад: на освітньому ступені «бакалавр» існує спеціальність «Галузеве машинобудування», що належить до загальної підготовки з проектування, виробництва, експлуатації різноманітних технічних систем (технологічного обладнання, механічного устаткування, електро- та робототехнічних систем).

В цій спеціальності існують біля 30 спеціалізацій. Всі вони направлені на різні галузі промисловості (важке машинобудування, верстато-, приладобудування, інструментальна промисловість, виробництво сільськогосподарських, будівельних і дорожніх машин тощо), за якими готує фахівців більшість технічних ВНЗ і тільки факультет інженерної механіки та пакувальної техніки НУХТ орієнтований на підготовку інженерних та керівних кадрів для харчової та фармацевтичної галузі.

Тому, вибираючи професійну сферу, наприклад завжди актуальну і перспективну харчову та фармацевтичну промисловість, слід обирати магістерські програми «Обладнання переробних і харчових виробництв» та «Обладнання фармацевтичних та біотехнологічних виробництв» і вступати на бакалаврський напрямок «Галузеве машинобудування» (НУХТ), якщо конкретно машинобудівну сферу – магістерську програму «Технологія машинобудування», що теж входить до спеціальності «Галузеве машинобудування» інших навчальних закладів (НТТУ «КПІ», НУБІП, КНУБА тощо).

Отже бажаємо Вам зробити правильний вибір професійного напрямку і спеціальності та реалізувати всі Ваші здібності і сподівання в майбутньому професійному житті!

 

Навігація..