Обладнання фармацевтичних та біотехнологічних виробництв

Підготовка професіоналів у галузі знань
«Механічна інженерія»
бакалаврської спеціальності «Галузеве машинобудування»
за магістерською програмою
«Обладнання фармацевтичних та біотехнологічних виробництв»

00000020Фармацевтична та мікробіологічна промисловості посідають значне місце в економіці України, оскільки є важливим сегментом національного ринку, багато в чому визначають національну і оборонну безпеку країни, відрізняються великою наукоємною і розвиненою кооперацією та демонструють стійку тенденцію до зростання на рівні понад 20% за рік.

Фармацевтичний ринок України – це складний, сильно фрагментований структурний елемент системи охорони здоров’я. Динаміка розвитку ринку, прибутковість роботи підприємств галузі значною мірою залежить від великої кількості факторів. Це розвинений ринок лікарських засобів, великий науковий потенціал, сучасна управлінська структура, а також досвідчені кадри і потенціал для фармацевтичної освіти

Біотехнологічна галузь — нова, перспективна галузь, яка створена в ході сучасної науково-технічної революції; ґрунтується на найновіших досягненнях мікробіології, хімії, фізики, біохімії, кібернетики та інших наук. Підприємствами цієї галузі виготовляються білково-вітамінні концентрати, амінокислоти, вітаміни, ферментні препарати, антибіотики, бактерійні і вірусні препарати для захисту рослин, бактерійні добрива, продукти комплексної переробки рослинної сировини.

Сьогодні промислове виробництво фармацевтичної та біотехнологічної продукції в Україні здійснюють близько 120 підприємств. Найбільшими українськими виробниками фармацевтичної продукції є: ПрАТ «Фармацевтична фірма «Дарниця», Корпорація «Артеріум» (ПАТ «Київмедпрепарат» і ПАТ «Галичфарм»), ТОВ ФК «Здоров’я», ПАТ НВЦ «Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод», ПАТ «Фармак», Концерн «Стірол» та ін.photo originals 2

Для стабільної роботи та розвитку фармацевтичні та мікробіологічні підприємства потребують притоку кваліфікованих професіоналів магістерської програми «Обладнання фармацевтичних та біотехнологічних виробництв», які можуть створювати нове прогресивне обладнання, проектувати технологічні лінії, цехи та заводи, експлуатувати обладнання, виконувати наукові дослідження, створювати сучасні наукоємні технології.

Професійно-практична підготовка передбачає вивчення таких дисциплін, як процеси та обладнання фармацевтичних виробництв, обладнання таблеткового виробництва, монтаж, ремонт та експлуатація обладнання, технологічне обладнання мікробіологічних виробництв автоматизація виробничих процесів та мікропроцесорна техніка, основи розрахунку і конструювання технологічного обладнання, технологія фармацевтичних та біотехнологічних виробництв, основи систем автоматизованого проектування та багатьох інших дисциплін.

3Магістерська підготовка за даною спеціалізацією реалізує освітньо-професійні програми, які базуються на проведенні наукових досліджень і орієнтовані на підготовку фахівців для проектної, науково-дослідної та педагогічної діяльності й роботи в галузі наукоємних технологій.

До магістерської програми включені наступні навчальні курси: інтелектуальна власність; технологiчне обладнання фармацевтичних та біотехнологічних виробництв; методи оптимізації та математична статистика; методи досліджень процесів та узагальнення їх результатів; моделювання процесів фармацевтичних та біотехнологічних виробництв; обладнання для підготовки води; комп’ютерні технології в наукових дослідженнях, сертифікація обладнання та продукції, виробнича логістика; робототехніка.

Навчальний процес проходить у спеціалізованих аудиторіях та навчально-наукових лабораторіях: комп’ютерні технології проектування, мембранні технології, обладнання фармацевтичних та мікробіологічних виробництв.

Закріплення отриманих знань, навиків та їх практичного застосування передбачено під час проходження виробничої та переддипломної практикна провідних фармацевтичних та мікробіологічних підприємствах. Студенти з відмінними рейтингами в навчанні мають можливість проходження практики та стажування на закордонних підприємствах фармацевтичної промисловості.photo

На останньому етапі навчання студенти виконують курсові, дипломні проекти та магістерські роботи пов’язані з дослідженням технологічних процесів та апаратів, технічного переоснащення діючих підприємств фармацевтичної промисловості та з модернізації технологічного обладнання, тематика яких безпосередньо пов’язана зі запитами виробництва, що позитивно впливає на якість підготовки фахівців.DSC 0033

Підготовка магістрів передбачає отримання навиків, які дозволяють аналізувати, оцінювати та порівнювати альтернативи, подавати оригінальні ідеї, вирішувати завдання в новому, широкому міждисциплінарному контексті, вирішувати складні завдання в умовах неповної інформації, проводити сучасними методами проведення наукових досліджень, чітко і аргументовано доводити до аудиторії фахівців наукову інформацію.

Високий рівень підготовки фахівців за даною спеціальністю підтверджується щорічними рейтингами роботодавців. Наукові роботи студентів спеціальності «Обладнання фармацевтичних та біотехнологічних виробництв» представляються на міжнародних наукових конференція та отримують відзнаки.

По закінченню магістерської програми «Обладнання фармацевтичних та біотехнологічних виробництв» мають можливість працювати на промислових підприємствах, в науково-дослідних та проектно-конструкторських установах, навчальних закладахта обіймати інженерні: головний інженер; головний механік; начальника дільниці, зміни; майстер виробничої ділянки та інженера з обладнання; оператор технічної дільниці; завідувач ремонтно-механічних майстерень; провідний інженер; інженер I-II категорії; головний конструктор; інженер-конструктор I-II категорії; головний інженер проекту,та наукові посади: науковий співробітник, завідувачі наукової лабораторії, асистент, викладач.

Завдяки універсальності отриманої освіти випускники мають більшу можливість працевлаштування та можуть успішно працювати на керівних посадах в інших галузях промисловості та економіки.

Навігація..