Чому механіка ?

Сьогодні без знання законів механіки неможливо уявити сучасне життя та розвиток цивілізації. Кожен крок людини пов'язаний з використанням пристроїв, механізмів та машин. Вони полегшують нам життя але й вимагають відповідних знань та умінь.

1Переклад терміну "механіка" від грецького (μηχανική) – це мистецтво створення машин. Ця наука виникла в стародавні часи, на зорі розвитку нашої цивілізації.

Всім відомі з дитинства імена великих механіків. Безцінний внесок у розвиток механіки внесли Ейлер, Лангранж, Якобі, Остроградський, Жуковський, Герц, Мещерський, Ціолковський та багато інших. Кругом, де з’являлася людина, її діяльність була пов'язано з механікою.

Перший трактат з механіки, що дійшов до наших часів, з'явився в стародавній Греції у вигляді твору Аристотеля (384 - 322 рр. до н.е.). Далі наукові основи статики у механіці розробив Архімед (287 - 212 рр. до н.е.). Продовжив ці дослідження Герон Александрійський (1 ст. до н. е.) та римський архітектор Марк Ветрувія (1 в. до н.е.). Так з покоління в покоління на протязі багатьох століть розвивалась наука механіка. Відповідно до цього разом з розвитком людства удосконалювались існуючі механізми та з’являлись нові. Вони стали невід'ємною частиною життя з моменту свого виникнення.

23Однак досить тривалий час прості пристосування не вимагали фахівців для їх обслуговування. Перші механіки з'явилися в Стародавньому Римі. Вони займалися обслуговуванням установок для перекачування води. Надалі професія починає свій стрімкий розвиток. З розробкою нових механізмів з'являлися і майстри, які забезпечували їх справне функціонування. Даних фахівців називали по-різному: ремісниками, робітниками і т.д. Словом «механік» професію нарекли в кінці 19 століття, після технічної революції. З цього моменту механізми постійно змінюються і модернізуються, те саме відбувається і з фахівцями-механіками.

Інженер - механік - це висококваліфікований фахівець у галузі механічних систем. Він знає особливості їх конструкції, послідовність ремонту та особливості обслуговування. Механіки - головні фахівці на виробничих підприємствах різних галузей промисловості де застосовується технічне устаткування.

4Сучасна професія механіка має широкий спектр необхідних навичок та знань. Це професія, яка вимагає постійного розвитку. Так фахівцю механіку потрібно бути в авангарді прогресу, постійно володіти інформацією щодо новітніх науково-технічних розробок та винаходів. Враховуючи величезну різноманітність техніки і механізмів, знання з одного напрямку механіки замало для їх проектування, ремонту та обслуговування. Сучасний механік повинен володіти на належному рівні знаннями з електрики, електроніки та комп’ютерних наук.

В сучасному світі механіка трансформувалась в мехатроніку. За визначенням мехатроніка (англ. mechatronics) – галузь науки і техніки, заснована на синергетичному об’єднанні вузлів точної механіки з електронними, електротехнічними і комп’ютерними компонентами, що забезпечують проектування і виробництво якісно нових модулів, систем і машин з інтелектуальним управлінням їх функціональними рухами. Мехатроніка є своєрідною сучасною філософією проектування складних керованих технічних об’єктів. Завдання мехатроніки як науки полягає в інтеграції знань з раніше відособлених областей, таких як прецизійна механіка і комп'ютер­не керування, інформаційні технології і мікроелектроніка.

Чому механіка – тому що отримавши сучасні багатогранні знання з мехатроніки Ви зможете забезпечити собі успішне професійне майбутнє та упевненість в житті.

Навігація..