Видавництво та поліграфія

Підготовка фахівців у галузі знань
18 «Виробництво та технології»
освітнього ступеня «Бакалавр»
за спеціальністю
186 «Видавництво та поліграфія»
та професійним спрямуванням «Розробка та виготовлення упаковки»

Всі ми є споживачами харчової продукції. Вибір робимо за різними критеріями – від її ціни до екологічності. І далеко не остання роль в цьому виборі належить упаковці. Її дизайн та нанесена інформація привертають або відштовхують потенційних споживачів.

Гідний вигляд продукту забезпечує саме системний дизайн та етикетка, виготовлена на сучасному обладнанні з застосуванням високоякісних основ і фарб. Беручи до уваги, що покупки часто імпульсивні, яскрава етикетка стане тим «маячком», який виділить продукцію на полиці супермаркету і приверне увагу покупця.

На сьогодні в Україні до 2500 підприємств малої та великої продуктивності зайняті виготовленням пакувальної продукції. Проведений аналіз ринку праці, запити, пропозиції, що надходять від провідних підприємств з виробництва упаковки, поліграфії, харчової та переробної промисловості свідчить про те, що зростає потреба у спеціалістах з вищою освітою зі спеціальності  «Видавничо-поліграфічна справа».

Професійна підготовка фахівців за даною спеціальністю здійснюється на кафедрі машин і апаратів харчових та фармацевтичних виробництв.

Отримання вищої освіти починається з навчання за освітнім ступенем «Бакалавр»  спеціальності 186 «Видавництво та поліграфія». Після отримання бакалаврського ступеня та успішного складання вступних іспитів студенти мають можливість продовжувати навчання за магістерською програмою «Технологія розробки, виготовлення та оформлення паковань».

Термін навчання за освітніми ступенями:  бакалавр – 4 роки, магістр – 1,5 роки. 

Вміння креативно мислити, швидко вирішувати поставлені задачі досягається завдяки вивченню дисциплін природничо-наукової підготовки - вищої математики, фізики, інженерної та комп'ютерної графіки, інформатики, прикладної механіки.

Всебічна підготовка фахівців базується на вивченні професійних та спеціальних дисциплін, таких, як теорія кольору, видавничо-поліграфічні матеріали, видавнича справа, технологія фотореєстраційних процесів, стандартизація та управління якістю, обладнання видавничо-поліграфічного виробництва, пакувальні матеріали, графічний дизайн, технології і обладнання виробництва пакувальних матеріалів, автоматизація виробничих процесів, методи комп'ютерні технології проектування, безпека пакованих продуктів.

Професійні, лідерські та моральні якості майбутнього фахівця формуються при вивченні дисциплін соціально-економічної та гуманітарної підготовки таких, як методи маркетингових досліджень у пакувальному виробництві,  економіка видавництв і поліграфічних підприємств, іноземна мова, правознавство, історія України, культурологія, психологія та інших.


Навчальним планом передбачена проходження виробничої та переддипломної практик на провідних підприємствах поліграфічної галузі, підприємствах з виробництва упаковки, харчової та фармацевтичної промисловості.

Отримані теоретичні та практичні навички майбутній фахівець підтверджує при виконання дипломного проекту з вирішення питань, актуальних для підприємств видавничо-поліграфічної, пакувальної, харчової та фармацевтичної галузей  - модернізації технологічного обладнання,  реконструкції та технічному переоснащенню потокових лінії та цехів виробництва поліграфічної продукції та паковань.

Отримані знання та навички дають можливість випускнику керувати сучасними автоматизованими процесами на провідних підприємствах, проектувати поліграфічне оформлення упаковки, розробляти технологію її виготовлення, експлуатувати і створювати обладнання, потокові лінії та робото-технічні комплекси для пакувальної індустрії, харчової та фармацевтичної промисловості.


image011Вдале поєднання навчання з науковою діяльністю, участю у спортивному і культурному житті університету сприяє всебічному розвитку майбутнього фахівця.

  Підвищити професійний рівень дозволяє можливість здобути другу вищу освіту з економічних, комп’ютерних, військових наук тощо.

Студенти, навчаючись за даною спеціальністю, мають можливість стажуватись, а також брати участь в наукових та освітніх закладах Румунії, Болгарії, Польщі, Бєларусі, Франції, Фінляндії. Слід врахувати, що творчі зв’язки університету з провідними Європейськими університетами постійно розширюються. 

Наші випускники успішно працюють на інженерних та керівних посадах на підприємства з виготовлення упаковки, типографіях, підприємствах харчової та фармацевтичної промисловості, машинобудівних заводах, дослідницьких установах, закладах освіти та науки.

Фахівці з поліграфічної та пакувальної індустрії ціняться на ринку праці
в Україні та світі!

Навігація..