Прикладна механіка

Підготовка фахівців у галузі знань
13 «Механічна інженерія»
освітнього ступеня «Бакалавр»
за спеціальністю
131 «Прикладна механіка»
та спеціалізаціями:
"Машини і технології пакування"
"Машини і ресурсозберігаючі технології переробки упаковки"

Забезпечення населення продуктами харчування, питною водою і енергетичними ресурсами є життєвою потребою кожної держави. Сучасні технології агропромислового сектору і переробної промисловості мають розвинуті промислові бази і наукове підґрунтя щодо оптимального використання природних умов і ресурсів, які повторюються і поновлюються у колообігу біосфери зеленої кулі.

1Досвід багатьох поколінь реалізований в незчисленній кількості продуктів харчування у сучасній упаковці, що представлені у торгівельній мережі, свідчить про реальний розвиток технологій та обладнання. Виробництво продуктів харчування і їх споживання є ланцюгом природного колообігу. Роль людини-спеціаліста в ньому є визначальною на всіх ділянках синтезу, трансформацій, забезпечення енергетичного підґрунтя, якісних показників продукції, технологій зберігання, реалізації продукції тощо.

Технолог, мікробіолог, енергетик і нарешті МЕХАНІК. Їх творча співдружність – закон успіху. Справжній чоловік на додаток до обов’язкових знань, умінь і чеснот повинен бути механіком. Він повинен розуміти ланцюги енергетичних перетворень, принципи влаштування машин і механізмів.

Шановний читачу, а чи можете Ви пояснити принцип роботи Вашого побутового холодильника чи пральної машини? А кондиціонера? А як забезпечуються умови міцності конструкцій? Відповіді на ці і сотні інших життєво важливих питань Ви будете знати і відповідним чином реагувати на виклики життя і рівень зростаючих вимог тільки за умови, що зробите свій вибір на користь одержання базової вищої освіти за бакалаврською спеціальністю «Прикладна механіка».

С2тартовою умовою при цьому є середня або середня-спеціальна освіта. Остання дозволяє продовжити навчання в університеті за скороченими термінами. При цьому за чотири роки навчання Ви подолаєте бар’єри дисциплін фундаментальної і загально-інженерної підготовки: вища математика; фізика; хімія; інженерна та комп’ютерна графіка; інформатика; електротехніка і електроніка та дисциплін професійно-практичної підготовки: матеріалознавство; технологія конструкційних матеріалів; теоретична механіка; теорія механізмів і машин; опір матеріалів; взаємозамінність, стандартизація і технічні вимірювання; деталі машин; гідравліка та приводи механотронних систем; теоретичні основи теплотехніки.

Крім цього на Вас чекають цікаві дисципліни Вашого майбутнього фаху.

Особливістю підготовки фахівців на факультеті інженерної механіки і пакувальної техніки є широке використання у навчальному процесі комп'ютерних технологій. Практична підготовка здійснюється у сучасних лабораторіях університету, а також на провідних підприємствах галузі.

Бакалаври за спеціальністю «Прикладна механіка» можуть продовжити освіту за магістерськими програмами:

  • ·"Машини і технології паковання";
  • ·"Машини і ресурсозберігаючі технології переробки упаковки".

3Пакувальна індустрія чекає на талановитих молодих фахівців!

Дізнайся більше на сайті інституту о даній спеціальності...

Навігація..